Przebudowa drogi Gminnej Nr 150208C Płonkowo - Dobiesławice

„Europejski Fundusz Rolny na rzecz Rozwoju Obszarów Wiejskich:

Europa inwestująca w obszary wiejskie”.

 

          Operacja typu „Budowa lub modernizacja dróg lokalnych” pn. „Przebudowa drogi gminnej nr 150208C Płonkowo-Dobiesławice, Gmin Rojewo” mająca na celu poprawę stanu technicznego drogi gminnej 1500208C Płonkowo-Dobiesławice, wpływającą na poprawę poziomu bezpieczeństwa i poziomu życia mieszkańców, współfinansowana jest ze środków Unii Europejskiej w ramach poddziałania „Wsparcie inwestycji związanych z tworzeniem, ulepszeniem lub rozbudową wszystkich rodzajów małej infrastruktury, w tym inwestycji w energię odnawialną i w oszczędzanie energii”

     Programu Rozwoju Obszarów Wiejskich na lata 2014-2020.