Rozwój usług opiekuńczych w Gminie Rojewo

Pragniemy poinformować, iż Gmina Rojewo realizuje projekt dofinansowany z Europejskiego Funduszu Społecznego pn.: „Rozwój usług opiekuńczych w Gminie Rojewo”

 

Projekt realizowany jest w okresie od 01.01.2020 do 31.12.2021r. na terenie Gminy Rojewo.

Głównym celem projektu jest zwiększenie dostępności usług społecznych, w tym usług opiekuńczych o 30 miejsc dla 30 osób zagrożonych ubóstwem i/lub wykluczeniem społecznym, potrzebujących wsparcia w codziennym funkcjonowaniu ze względu na chorobę i/lub niepełnosprawność, na terenie Gminy Rojewo w okresie od 01.01.2020r. do 31.12.2021r.

 

Grupę docelową stanowi:

- 30 osób (20K; 10M) potrzebujących wsparcia w codziennym funkcjonowaniu z powodu choroby i/lub niepełnosprawności powyżej 60 roku życia, zagrożonych ubóstwem i/lub wykluczeniem społecznym z terenu Gminy Rojewo.

 

W ramach projektu realizowane będzie zadanie:

  1. Stworzenie dziennej formy usług opiekuńczych w postaci Klubu Seniora w Rojewie:
  • wyposażenie sali pobytu i kuchni w niezbędne wyposażenie (meble, czasopisma, sprzęty rehabilitacyjne, zakup niezbędnych artykułów spożywczych i higienicznych).
  • działania aktywizacyjno-integracyjne – wyjazdy do opery, kina, Ciechocinka, teatru dla 30 osób;
  • imprezy okolicznościowe: spotkania opłatkowe, dzień seniora dla 30 osób.

 

Biuro projektu znajduje się w Urzędzie Gminy Rojewo (województwo kujawsko-pomorskie), Rojewo 8, 88-111 Rojewo.

 

 

Całkowita wartość projektu: 244 847,15 zł

Dofinansowanie projektu z UE: 220 362,43 zł