Opłaty od osób fizycznych

Sposób segregowania odpadów

Stawka od jednej osoby

Odpady zbierane w sposób selektywny

25 zł

stawka opłaty podwyższonej w przypadku zgłoszenia przez firmę dobierającą odpady braku segregacji odpadów na danej nieruchomości, mimo ustawowego obowiązku

50 zł