Joanna Mąka

Przewodnicząca Rady Gminy

Małgorzata Bednarska

Radna

Krzewina Halina

Radna

Lewandowski Grzegorz

Radny

Siemianowska Danuta

Radna

Adam Wesołowski

Wiceprzewodniczący

Roman Słowik

Radny

Jarosz Arleta

Radna

Dawid Gołębiewski

Radny

Wrona Leszek

Radny

Dariusz Witkowski

Radny

Gajewski Mariusz

Radny

Kuczyński Łukasz

Radny

Ponichtera Ewa

Radna

Nowicki Piotr

Radny