Joanna Mąka

Przewodnicząca Rady Gminy

Małgorzata Bednarska

Radna

Krzewina Halina

Przewodniczca Komisji Rewizyjnej

Lewandowski Grzegorz

Przewodniczący Komisji ds. ochrony środowiska i porządku publicznego

Siemianowska Danuta

Przewodniczący Komisji ds. planowania, gospodarki i finansów Gminy

Mariusz Gajewski

Wiceprzewodniczący Rady Gminy

Anna Ziemniak

Jarosz Arleta

Przewodnicząca Komisji ds. oświaty, kultury, ochrony zdrowia i pomocy społecznej

Dawid Gołębiewski

Radny

Wrona Leszek

Przewodniczący Komisji skarg, wniosków i petycji

Zbigniew Ziemniak

Radny

Przemysław Kaźmierski

Radny

Kuczyński Łukasz

Radny

Ponichtera Ewa

Radna

Nowicki Piotr

Radny