Joanna Mąka

Przewodnicząca Rady Gminy

Małgorzata Bednarska

Radna

Krzewina Halina

Radna

Lewandowski Grzegorz

Przewodniczący Komisji ds. ochrony środowiska i porządku publicznego

Siemianowska Danuta

Radna

Adam Wesołowski

Wiceprzewodniczący

Roman Słowik

Przewodniczący Komisji Rewizyjnej
 

Jarosz Arleta

Przewodnicząca Komisji ds. oświaty, kultury, ochrony zdrowia i pomocy społecznej

Dawid Gołębiewski

Radny

Wrona Leszek

Przewodniczący Komisji skarg, wniosków i petycji

Dariusz Witkowski

Radny

Gajewski Mariusz

Przewodniczący Komisji ds. planowania, gospodarki i finansów Gminy

 

Kuczyński Łukasz

Radny

Ponichtera Ewa

Radna

Nowicki Piotr

Radny