KĄCIK PRZEDSIĘBIORCY

Kącik Przedsiębiorcy, jest to miejsce, w którym Lokalny Mikro – Przedsiębiorca – uzyska w formie uporządkowanej: pomocne informacje, porady, formularze, wzory umów, informacje prawne, linki do instytucji wspierających mikro-przedsiębiorców, a  także   uzyska bezpłatne e-Porady, konsultacje, w zakresie rozpoczynania i  prowadzenia działalności gospodarczej  etc.

Aby uzyskać więcej informacji kliknij w wybrany  link.

Kącik przedsiębiorcy

CENTRALNA EWIDENCJA I INFORMACJA O DZIAŁALNOŚCI GOSPODARCZEJ

https://prod.ceidg.gov.pl/ceidg.cms.engine/

Portal nadzorowany jest przez:

Kącik przedsiębiorcy

Portal oferuje m.in. rejestrację firmy online, zarządzanie wpisem bez wychodzenia z domu, aktualne dane o działalności gospodarczej, automatyczne przekazywanie danych do wniosku do US, GUS, ZUS/KRUS, całkowicie bezpłatna procedurę rejestracyjną, dostęp do aktualnych przepisów dotyczących zakładania działalności gospodarczej, kontakt z urzędem za pomocą maila, chatu itp.

Kącik przedsiębiorcy

https://www.biznes.gov.pl/

Portal ten to źródło informacji o usługach, które państwo świadczy dla osób prowadzących i planujących rozpocząć własną działalność gospodarczą. Dowiesz się tutaj, jak założyć i prowadzić własną firmę, a niezbędne formalności załatwisz online. W przypadku pytań możesz skontaktować się z konsultantem za pomocą infolinii, live chat oraz telefonu internetowego.

Kącik przedsiębiorcy

KRAJOWY REJESTR SĄDOWY

https://ems.ms.gov.pl/

Portal oferuje informacyjną bazę danych składającą się z trzech osobnych rejestrów:

  • rejestru przedsiębiorców,
  • rejestru stowarzyszeń, innych organizacji społecznych i zawodowych, fundacji oraz publicznych zakładów opieki zdrowotnej,
  • rejestru dłużników niewypłacalnych.

Kącik przedsiębiorcy

www.zus.pl

Poradniki dostępne są pod adresami:

•       „ZUS ZUA - zgłoszenie do ubezpieczeń / zgłoszenie zmiany danych osoby ubezpieczonej. Jak wypełnić i skorygować”   http://www.zus.pl/documents/10182/167567/ZUS_ZUA.pdf/2a2f29d5-b131-4ead-93ab-876e68e899be

•       „ZUS ZZA - zgłoszenie do ubezpieczenia zdrowotnego / zgłoszenie zmiany danych. Jak wypełnić i skorygować” http://www.zus.pl/documents/10182/167567/ZUS_ZZA.pdf/cfca96a4-646a-4f05-bda4-5f0ced57eea2

•       „ZUS ZIUA - zgłoszenie zmiany danych identyfikacyjnych osoby ubezpieczonej. Jak wypełnić i skorygować” http://www.zus.pl/documents/10182/167567/ZUS_ZIUA.pdf/2d1b9e1a-a159-4c4c-a2d6-70d32c768098

•       „ZUS ZWUA - wyrejestrowanie z ubezpieczeń. Jak wypełnić i skorygować” http://www.zus.pl/documents/10182/167567/ZUS_ZWUA.pdf/aa1e878b-22fd-488f-8156-ec0cf216eeaf

•       „ZUS ZCNA - zgłoszenie danych o członkach rodziny dla celów ubezpieczenia zdrowotnego. Jak wypełnić i skorygować” http://www.zus.pl/documents/10182/167567/ZUS_ZCNA.pdf/7c416097-ff77-4b70-bc25-cb141c974df8

           •       „Ogólne zasady wypełniania i korygowania dokumentów  ubezpieczeniowych” http://www.zus.pl/documents/10182/167567/Ogolne_dok_ubezp.pdf/62e208ac-6655-4a81-bed3-e59298aef6a4

Kącik przedsiębiorcy

www.krus.gov.pl/

Ostrzeżenie przed opłatami

www.wiarygodna-firma.com.pl

Możesz tutaj odszukać firmę posiadającą„certyfikat wiarygodności”.

Szanowni Państwo,

w związku z utrzymującym się stale zjawiskiem kierowania do przedsiębiorców wpisanych do CEIDG – odpłatnych ofert, kierowanych przez prywatne rejestry o nazwach zbliżonych do „CEIDG” informujemy, że wpis do CEIDG (zmiana, zawieszenie, wznowienie, wykreślenie) są BEZPŁATNE!

Kącik przedsiębiorcy