Główny Punkt Informacyjny Funduszy Europejskich w Bydgoszczy zaprasza na Mobilny Punkt Informacyjny o Funduszach Europejskich.

Wydarzenie odbędzie się w dniu 09.09.2021 r. w godz. od 12:00 do 14:30.

Miejscem udostępnionym na powyższe spotkanie będzie biuro nr 17 w Urzędzie Gminy Rojewo, Rojewo 8, 88-111 Rojewo.

https://mojregion.eu/rpo/rlks/aktualnosci-rlks/mobilne-punkty-informacyjne-o-funduszach-europejskich-we-wrzesniu-2021-r/

Szanowni Państwo,

Gmina Rojewo rozpoczęła proces opracowywania Strategii Rozwoju Gminy na lata 2021-2027.

W związku z prowadzonymi pracami zachęcamy Państwa do wypełnienia ankiety, na podstawie której powstanie diagnoza stanu obecnego wraz z rekomendacjami do realizacji w najbliższych latach. Ankietę w wersji elektronicznej można wypełnić TUTAJ: https://wanir.edu.pl/ankieta-strategia-rozwoju-gminy-rojewo/.

Formularz będzie dostępny do 30 września 2021 roku.

Państwa udział będzie stanowił aktywny wkład w tworzenie nowego planu strategicznego w perspektywie do 2027 roku, a przekazane uwagi i sugestie stanowić będą odzwierciedlenie rzeczywistych potrzeb społeczno-gospodarczych oraz wizji rozwoju Gminy Rojewo na najbliższe lata.

Zachęcamy również do śledzenia postępów prac nad Strategią Rozwoju Gminy Rojewo na lata 2021-2027.

Gmina Rojewo

ZBIÓRKA WIELKOGABARYTÓW !

 

            Informujemy, iż we wrześniu br. planowana jest zbiórka odpadów wielkogabarytowych, do których zaliczamy  m.in. stare meble, dywany, zabawki dużych rozmiarów. 
Potrzebę odbioru odpadów wielkogabarytowych należy zgłaszać do tut. Urzędu pod numerem telefonu: 533-322-509 lub (52) 3511390 wew. 17 do dnia 15 września br.

Odpady wielkogabarytowe będą odbierane systemem obwoźnym, po uprzednim zgłoszeniu.  Właściciele zgłoszonych posesji zostaną poinformowani telefonicznie o terminie odbioru odpadów.

Przypominamy:

Wiele spraw w urzędzie skarbowym można załatwić bez wychodzenia z domu za pośrednictwem strony podatki.gov.pl lub telefonicznie.

W sytuacjach, w których istnieje konieczność osobistej wizyty w urzędzie należy pamiętać, że jest ona możliwa po wcześniejszym umówieniu się i rezerwacji terminu i godziny.

Najprościej zrobić to przez internet za pomocą elektronicznego formularza, dostępnego na stronie podatki.gov.pl. Umożliwia to szybkie i komfortowe załatwienie spraw, bez konieczności stania w kolejkach i z zachowaniem środków ostrożności.

Nie potrzebujesz umawiać wizyty w urzędzie, aby zostawić dokument w urnie (bez potwierdzenia odbioru) lub otrzymać potwierdzenie na swojej kopii w punkcie podawczym. Jeżeli chcesz wyjaśnić wątpliwości dotyczące złożonego dokumentu - umów wizytę na podatki.gov.pl

Wizytę w urzędzie można również umówić telefonicznie:

- zadzwoń do Urzędu Skarbowego w Inowrocławiu pod numer 52 58 76 099.

Gmina Rojewo
Gmina Rojewo
Gmina Rojewo

Ośrodek Zdrowia zachęca do szczepień jednodawkowym preparatem Johnson&Johnson. Dostępny już od 29 lipca 2021 r. Rejestracji można dokonać już dziś: tel. 52 351 25 20

Gmina Rojewo
Gmina Rojewo
Gmina Rojewo
Gmina Rojewo
Uprzejmie informujemy, iż w dniu 04.06.2021 r. (piątek) Urząd Gminy w Rojewie będzie zamknięty. Za utrudnienia przepraszamy.
Gmina Rojewo
Gmina Rojewo
Gmina Rojewo
Gmina Rojewo

„Bezpiecznie, zdrowo, bezgotówkowo”

Zakład Ubezpieczeń Społecznych rozpoczął ogólnopolską kampanię informacyjno-edukacyjną „Bezpiecznie, zdrowo, bezgotówkowo”.

Celem jest promowanie wśród naszych świadczeniobiorców wiedzy na temat korzyści jakie, zwłaszcza w obecnej sytuacji związanej z COVID-19, niesie wykorzystanie bezgotówkowej formy pobierania świadczeń, a także możliwości wynikających z korzystania z rachunku bankowego.

 

Nasza kampania skierowana jest głównie do:

 

·        emerytów i rencistów,

·        osób, które w najbliższej przyszłości będą przechodziły na emeryturę/ rentę,

·        osób aktywnych zawodowo, które mimo posiadania konta, decydują się na gotówkową wypłatę świadczeń (np. zasiłków).

 

Przelew na konto to również gwarancja terminowego otrzymania pieniędzy. Jeśli ktoś z naszych klientów skarży się, że nie dostał emerytury na czas, to najczęściej jest efekt tego, że wysłany pocztą przekaz pocztowy został zbyt późno dostarczony do domu albo leży nieodebrany na poczcie. Jeszcze gorzej jest, gdy senior jest nieobecny w domu i emerytury nie ma kto odebrać. Zdarza się, że przekaz wraca do ZUS, a świadczeniobiorca jest bez pieniędzy. Przelew na konto wyklucza takie sytuacje.

 

Więcej informacji  można uzyskać:

·        na naszej stronie internetowej: www.zus.pl

·        pod nr tel.: 22 560 16 00

·        uczestnicząc w spotkaniu online bez wychodzenia z domu poprzez rezerwację  wizyty na stronie www.zus.pl/e-wizyta

·        podczas wizyty w naszej placówce ZUS.

    w Radziejowie, przy Samodzielnym Publicznym Zakładzie Opieki Zdrowotnej, ul. Szpitalna 3, powstało nowe Laboratorium Biologii Molekularnej i Diagnostyki Mikrobiologicznej BIOTECMED, wpisane na listę Laboratoriów COVID prowadzonej przez Ministerstwo Zdrowia.

Nasz zespół składa się z doświadczonych specjalistów: lekarzy, diagnostów laboratoryjnych, biotechnologów i analityków medycznych. Stosowana przez nas technika badawcza Real-Time PCR, to najczulsza ze wszystkich metod biologii molekularnej, używana w diagnostyce mikrobiologicznej.

Laboratorium BIOTECMED wyposażone jest w wysokiej klasy specjalistyczny sprzęt, w tym  ekstraktory LAB-AID 824s, które umożliwiają zautomatyzowaną, szybką i niezawodną izolację oraz otrzymanie wysokiej jakości RNA, pozwalające na znaczne skrócenie czasu wykonania analizy. Zastosowanie innowacyjnych systemów oraz wysoka wydajność sprzętu zapewnia nam możliwość przebadania do 500 próbek w ciągu doby.

Świadczymy usługi w zakresie wykonywania testów w kierunku wirusa SARS-CoV-2 zarówno dla pacjentów prywatnych jak również dla pacjentów ze skierowaniem z NFZ.

Wyniki udostępniane są na platformie EWP 3.0 oraz na e-laborat (dostęp dla pacjenta prywatnego) do 12 h w wybranym języku polskim, angielskim lub niemieckim.

    Informujemy, że w bieżącym okresie rozliczeniowym odczyty stanów wodomierzy będą dokonywane przez pracownika Urzędu Gminy na terenie posesji, na której znajduje się wodomierz.

Rojewo, dn. 19 stycznia 2021 r.

 

Ruszyła rejestracja na szczepienia przeciw COVID-19 dla osób , które skończyły 80 lat. Od 22 stycznia 2021 r. zarejestrować się będą mogły również osoby powyżej 70. roku życia. Szczepienia dla osób powyżej 80 lat rozpoczną się 25 stycznia 2021r.

Zarejestrować można się:

1.   poprzez całodobową bezpłatną infolinię – pod nr 989;

2.   elektronicznie za pomocą e-Rejestracji dostępnej na stronie pacjent.gov.pl;

3.   bezpośrednio w punkcie szczepień.

 

Z mieszkańcami, który zdeklarowali gotowość do szczepienia poprzez wpisanie się na listę dostępną u sołtysa skontaktuje się bezpośrednio pracownik punktu szczepień poprzez kontakt telefoniczny na numer telefonu podany na liście.

 

Gmina Rojewo uruchomiła infolinię w sprawie szczepień i dowozu na szczepienia przeciw COVID-19 na terenie Gminy Rojewo:

tel. 533 980 690

w godz. 8:00 – 15:00

Trans­port jest prze­znaczony dla osób:

• posiadających aktualne orzeczenie o nie­peł­nospraw­no­ści w stop­niu znacz­nym o kodzie R lub N lub odpowied­nio I grupę z ww. schorzeniami;

• mających trud­no­ści z dostępem do punktu szczepień (np. osoby star­sze nie­mające moż­liwo­ści samodziel­nego dojazdu do punktu szczepień).

 

Gmina Rojewo

Gmina Rojewo

 Bydgoszcz, 5 stycznia 2021 r.

                      

Od nowego roku można zgłaszać się do małego ZUS plus

    Przedsiębiorcy, którzy prowadzą działalność gospodarczą na niewielką skalę, mogą od początku roku zgłaszać się do małego ZUS plus, który uprawnia do płacenia niższych składek na ubezpieczenia społeczne liczonych od dochodu. Ulga nie dotyczy składki zdrowotnej. To oferta między innymi dla tych, którzy prowadzili działalność gospodarczą w poprzednim roku przez co najmniej 60 dni i nie przekroczyli rocznego przychodu w wysokości 120 tys. zł.

     Osoby prowadzące działalność gospodarczą, które w 2020 r. korzystały z ulgi mały ZUS plus i nadal spełniają kryteria, nie muszą składać nowego zgłoszenia do ubezpieczeń.  Mogą nadal w 2021 r. opłacać niższe składki. Natomiast przedsiębiorcy, którzy dopiero od 2021 r. chcą skorzystać z małego ZUS plus i spełniają warunki, muszą do 1 lutego 2021 r. wyrejestrować się z ubezpieczeń z aktualnym kodem tytułu ubezpieczenia  i zgłosić się z kodem właściwym dla małego ZUS plus: 05 90 albo 05 92. – informuje Krystyna Michałek, rzecznik regionalny ZUS województwa kujawsko-pomorskiego.

       Pozostali przedsiębiorcy tj. ci, którzy rozpoczną lub wznowią prowadzenie pozarolniczej działalności gospodarczej albo spełnią warunki do ulgi po 24 stycznia 2021 r. (np. po zakończeniu okresu 24 miesięcy korzystania z „preferencyjnych składek” na ubezpieczenia społeczne), zgłaszają się do małego ZUS plus
w terminie 7 dni od zaistnienia zmiany. – dodaje rzeczniczka.

      Co ważne każdy korzystający z małego ZUS plus w 2021 r. musi przekazać  ZUS DRA cz. II albo ZUS RCA cz. II.
z informacją o rocznym przychodzie, rocznym dochodzie oraz formach opodatkowania z tytułu prowadzenia działalności gospodarczej. Dokumenty te płatnik składa razem z kompletem rozliczeniowym za styczeń 2021 r. (odpowiednio w terminie do 10.02 lub 15.02) lub w pierwszym miesiącu, w którym wznowił/rozpoczął na nowo działalność prowadzoną w 2020 r. (w terminie do 10 albo 15 dnia następnego miesiąca).

Dla kogo mały ZUS plus

      Mały ZUS plus jest dla przedsiębiorcy, którego przychód w poprzednim roku kalendarzowym nie przekroczył 120 tys. zł. Jeśli działalność gospodarcza była prowadzona krócej, limit przychodu wylicza się proporcjonalnie do liczby dni prowadzenia firmy. Z ulgi skorzysta tylko osoba, która prowadziła działalność gospodarczą
w poprzednim roku przez co najmniej 60 dni.

      Kwota składek przy małym ZUS plus zależy od dochodu. Nie zmienił się sposób obliczania minimalnej
i maksymalnej podstawy wymiaru składek. Mianowicie podstawa wymiaru składek nadal będzie musiała się mieścić pomiędzy 30 proc. minimalnego wynagrodzenia krajowego a 60 proc. prognozowanego przeciętnego wynagrodzenia (czyli między 840 zł a 3155,40 zł w 2021 roku). – mówi Krystyna Michałek.

 

Ulga, ale nie dla wszystkich

      Z małego ZUS plus wykluczeni są przedsiębiorcy, którzy rozliczają się na podstawie karty podatkowej
z jednoczesnym zwolnieniem sprzedaży od podatku VAT oraz ci, którzy prowadzą także inną pozarolniczą działalność (np. jako wspólnik spółki jawnej). Z ulgi nie skorzysta także osoba, która wykonuje działalność dla byłego lub obecnego pracodawcy w ramach tego, co robiła dla niego jako pracownik w bieżącym lub poprzednim roku kalendarzowym.

 

    Ulga nie jest przeznaczona dla osób, które dopiero założyły swoją działalność. One mogą skorzystać z innych możliwości. Najpierw 6-miesięczna „ulga na start”, a następnie dwa lata „preferencyjnych składek” opłacanych od podstawy równej 30 proc. minimalnego wynagrodzenia. Wszystkie te ulgi są dobrowolne.

 

Okres korzystania z ulgi

     Niższą składkę będzie można opłacać maksymalnie przez 36 miesięcy w ciągu kolejnych 60 miesięcy prowadzenia działalności. Ulga dotyczy tylko składek na ubezpieczenia społeczne. Składkę zdrowotną przedsiębiorca opłaca w pełnej wysokości.

    Wszelkie kwestie, które dotyczą małego ZUS plus zostaną omówione podczas bezpłatnego webinarium oraz dyżuru telefonicznego, który organizuje bydgoski i toruński i ZUS.

 

  • Webinarium odbędzie się 19 stycznia o godz. 10.00 za pośrednictwem Cisco Webex Meeting.  Zapisy na webinarium są przyjmowane do 18 stycznia na adres: katarzyna.robakowska@zus.pl. W  treści należy wskazać datę i temat webinarium, liczbę uczestników (imiona i nazwiska), a także numer telefonu do kontaktu.
  • Dyżur ekspercki odbędzie się 20 stycznia w godz. od 09.00 do 11.00 pod numerem telefonu
    56 610 94 42.

     Szczegółowe informacje o zasadach korzystania z ulgi i obliczaniu składek są już dostępne na stronie www.zus.pl.

                                                                              Krystyna Michałek

Rzecznik Regionalny ZUS

Województwa Kujawsko-Pomorskiego