Przypominamy, że do dnia 30.06 br. każdy  właściciel lub zarządca budynku jest zobowiązany złożyć deklarację dotyczącą źródeł ciepła i spalania paliw. Deklaracje można składać osobiście w wersji papierowej do tut. Urzędu Gminy lub w formie elektronicznej  za pośrednictwem systemu CEEB.

TURNUSY REHABILITACUJNE DLA DZIECI ROLNIKÓW UPRAWNIONYCH DO ŚWIADCZEŃ KRUS

W okresie wakacji 2022 roku KRUS organizuje turnusy rehabilitacyjne dla dzieci rolników, których przynajmniej jedno z rodziców (prawnych opiekunów) podlega ubezpieczeniu społecznemu rolników z mocy ustawy. Jeżeli rolnik ubezpieczony jest na wniosek w pełnym zakresie - ubezpieczenie powinno trwać nieprzerwanie co najmniej rok. Z rehabilitacji będą mogły skorzystać  dzieci z chorobami układu oddechowego i układu ruchu, urodzone w latach 2007 — 2015 (7-15 lat).

Turnus rehabilitacyjny z wadami postawy i chorobami układu ruchu zostanie zorganizowany w Centrum Rehabilitacji Rolników KRUS w Jedlcu (w okresie od 1 1 do 31 lipca). Dzieci ze schorzeniami układu oddechowego będą rehabilitowane w Centrum Rehabilitacji Rolników KRUS w Świnoujściu (w okresie od 1 1 do 31 sierpnia). Rodzice nie ponoszą odpłatności za pobyt i transport dziecka.

Uczestnicy turnusów rehabilitacyjnych mają zapewnione całodzienne wyżywienie, całodobową opiekę lekarsko-pielęgniarską oraz indywidualny program rehabilitacyjny. Opiekę nad dziećmi sprawuje wykwalifikowana kadra pedagogiczna.

 

Kwalifikacja dzieci na rehabilitację leczniczą w ramach Centrów Rehabilitacji Rolników.

Podczas kwalifikowania dziecka do leczenia rehabilitacyjnego lekarz ocenia:

 1. Stan zdrowia dziecka.
 2. Przebieg choroby będącej wskazaniem do rehabilitacji leczniczej w ramach CRR.
 3. Zdolność dziecka do samoobsługi i samodzielnego przemieszczania się.

Wskazania do rehabilitacji leczniczej:

 1. Choroby narządu ruchu, m.in: stany po urazach, operacjach, nabyte wady postawy.
 2. Choroby górnych i dolnych dróg oddechowych, m.in: stany po operacjach, przewlekłe zapalenia, astma oskrzelowa.
 3. Dziecięce porażenie mózgowe z zachowaną zdolnością do samodzielnego poruszania się.

Gmina Rojewo

Przeciwwskazania do rehabilitacji leczniczej w ramach CRR:

 1. Stany po złamaniach kości kończyn z opóźnionym zrostem, stawem rzekomym, powikłane zapaleniem kości lub szpiku kostnego.
 2. Zaostrzenie choroby podstawowej wymagającej modyfikacji leczenia farmakologicznego czy zastosowania leczenia zabiegowego.
 3. Choroba zakaźna w fazie ostrej.
 4. Czynna choroba nowotworowa.
 5. Padaczka z częstymi napadami (co najmniej raz w miesiącu).
 6. Zaburzenia psychiczne uniemożliwiające lub bardzo znacznie utrudniające wzajemne kontakty i współżycie z otoczeniem. W szczególności nerwice z natręctwem i nerwice lękowe, stany depresyjne i psychozy, zaburzenia zachowania, niedorozwoje umysłowe, uzależnienie od środków psychoaktywnych, moczenie nocne.
 7. Niezdolność do samoobsługi.

Pierwszeństwo w skierowaniu na turnusy mają dzieci posiadające orzeczenie o niepełnosprawności (do wniosku należy dołączyć kopię orzeczenia o niepełnosprawności).

Podstawą skierowania dziecka jest wniosek o skierowanie na rehabilitację leczniczą stanowiący załącznik do Rozporządzenia Ministra Zdrowia i Rozwoju wsi z dnia 19 lipca 2013 r. w sprawie warunków i trybu kierowania przez Kasę Rolniczego Ubezpieczenia Społecznego na rehabilitację leczniczą oraz udzielania zamówień na świadczenia i usługi rehabilitacyjne (Dz.U. z 2013 r. poz. 860).

Wnioski można pobrać w Oddziale i Placówkach Terenowych KRUS oraz ze strony internetowej www.krus.gov.pl. Wnioski wypełnione przez lekarza podstawowej opieki zdrowotnej lub lekarza specjalistę w leczeniu, którego pozostaje dziecko wraz z wypełnionym załącznikiem nr 2 (informacja o stanie zdrowia dziecka i oświadczenie rodzica/opiekuna prawnego oraz załącznikiem nr 6 (informacje podawane w przypadku pozyskiwania danych osobowych od osoby, której dane dotyczą) należy złożyć w Oddziale lub Placówkach Terenowych KRUS do 27 maja 2022 r.

Szczegółowych informacji udzielają pracownicy ds. rehabilitacji w OR KRUS w Bydgoszczy tel. 52 3415261 wew. 110 lub 220.

Gmina Rojewo
Uprzejmie informujemy, że Urząd Gminy w Rojewie w dniu 02.05.2022 r. będzie nieczynny. Za utrudnienia przepraszamy.

Wyniki konkursów ekologicznych:

Konkurs: „Każdy z nas zyska na ochronie środowiska”
(kategoria klasy I-III)

I miejsce –Wojciech Najdek – kl. II Zespól Szkolno- Przedszkolny Rojewo
II miejsce –Daria Zielazna - kl. Ia Zespól Szkolno- Przedszkolny Rojewo
III miejsce- Nikodem Szumlas– Kl. II Zespól Szkolno- Przedszkolny Rojewo

Konkurs - Komiks pt.:”Moja ekologiczna przygoda”
(kategoria klasy IV-VII)

I miejsce - Jagoda Urbańska kl. VII Szkoła Podstawowa im. bł. ks. M. Skrzypczaka Rojewice
II miejsce – Paweł Kruk – kl.VI Szkoła Podstawowa im. bł. ks. M. Skrzypczaka Rojewice
III miejsce – Filip Bednarski - kl.V Szkoła Podstawowa im. bł. ks. M. Skrzypczaka Rojewice

Wyróżnienia:
1.    Elena Dombrowska – kl. VI -Szkoła Podstawowa im. bł. ks. M. Skrzypczaka Rojewice

Gratulujemy wszystkim zwycięzcom i wyróżnionym. Dziękujemy dzieciom oraz rodzicom za zaangażowanie.


 

Gmina Rojewo

Drodzy Mieszkańcy!

 Od 31 marca 2022 r. na terenie województwa kujawsko-pomorskiego przestaje obowiązywać zakaz utrzymywania drobiu na wolnym powietrzu. Poniżej treść rozporządzenia Wojewody Kujawko-Pomorskiego.

Informacja

      Pod numerem telefonu 22 444 02 55 ZUS uruchomił linię telefoniczną w języku ukraińskim 
i polskim w sprawie świadczeń rodzinnych dla obywateli Ukrainy, którzy przybyli do Polski po  23 lutego 2022 r. z powodu wojny.

      Specjalna infolinia będzie działać pod numerem 22 444 02 55 od poniedziałku do piątku  w godz. 
od 8.00 do 18.00, a obsługiwać ją będą m.in. uchodźcy z Ukrainy. Opłata za połączenie jest według stawek operatorów. Pytania dotyczące świadczeń rodzinnych dla obywateli Ukrainy można też przesyłać mailem na adres UA@zus.pl - informuje Krystyna Michałek, regionalny rzecznik prasowy ZUS województwa kujawsko-pomorskiego.

       ZUS na swojej stronie internetowej publikuje również informacje w języku ukraińskim m.in. 
gdzie i na jakich warunkach potrzebujący mogą uzyskać pomoc. Są tam także informacje 
o świadczeniach rodzinnych, e-usługach czy emeryturach i rentach. Dodatkowo na Platformie Usług Elektronicznych ZUS już wkrótce  zostanie udostępniona możliwość zakładania profilu PUE w języku ukraińskim –dodaje rzeczniczka. 

      Dzięki specustawie uchodźcy z Ukrainy będą mogli starać się o świadczenia 500+, Dobry start, Rodzinny Kapitał Opiekuńczy oraz o dofinansowanie do żłobka. Wnioski o świadczenia będzie można składać już niebawem wyłącznie elektronicznie przez Platformę Usług Elektronicznych ZUS. Konsultanci infolinii podpowiedzą m.in. jak wypełnić i wysłać wniosek oraz jak zarejestrować profil na Platformie Usług Elektronicznych (PUE) ZUS. 

     Osobom potrzebującym wsparcia przy złożeniu elektronicznego wniosku, pomogą pracownicy Zakładu Ubezpieczeń Społecznych. Już niebawem w placówkach ZUS będą także czekali tłumacze posługujący się językiem ukraińskim. Będą również dostępne materiały drukowane w tym języku.

      Z powodu wojny na Ukrainie już ponad dwa miliony obywateli tego państwa wjechało do Polski, szukając schronienia przed skutkami działań zbrojnych. Na przełomie lutego i marca ZUS przyjął pierwsze rodziny uchodźców z Ukrainy, które korzystają z bazy szkoleniowej Zakładu. Łącznie jest ich obecnie ponad 300 osób.  W związku z wydarzeniami w Ukrainie pracownicy ZUS organizują zbiórki najpotrzebniejszych rzeczy dla obywateli Ukrainy. Zebrane produkty trafiają do organizacji zajmujących się pomocą. 

Krystyna Michałek
regionalny rzecznik prasowy ZUS
w województwie kujawsko-pomorskim
 

Gmina Rojewo
Gmina Rojewo
Gmina Rojewo

Gmina Rojewo

Gmina Rojewo

 

Gmina Rojewo Gmina Rojewo

 

Gmina Rojewo
Gmina Rojewo

Kujawsko-Pomorski Ośrodek Doradztwa Rolniczego w Minikowie

zaprasza na szkolenie pn. „Zasady rozliczania podatku VAT w rolnictwie”,

które odbędzie się 16 lutego 2022 roku o godz. 10.00  na platformie ClickMeeting.

 

Program:

10.00-10.10 Rozpoczęcie szkolenia

10.10-11.40 Marta Knop-Kołodziej, Główny specjalista ds. podatków, KPODR w Minikowie

 • Podatek VAT ze szczególnym uwzględnieniem zagadnień w rolnictwie
 • Najważniejsze zmiany w ustawie o podatku od towarów i usług
 • Stawki VAT na towary rolnicze

11.40–12.00 Pytania i odpowiedzi z czatu: Marta Knop-Kołodziej – KPODR w Minikowie

Szkolenie poprowadzi Marta Knop-Kołodziej:

Główny specjalista ds. Podatków w KPODR, posiada wieloletnie doświadczenie w zakresie podatków

Link do rejestracji: https://kpodr.clickmeeting.com/zasady-rozliczania-podatku-vat-w-rolnictwie1/register


Osoba do kontaktu:

Marta Knop-Kołodziej

tel. 506 392 884

e-mail: marta.kolodziej@kpodr.pl