Na podstawie art. 6m ust. 2a ustawy z dnia 13 września 1996 r. o utrzymaniu czystości i porządku w gminach Wójt Gminy Rojewo zawiadamia, że w związku z podjęciem uchwały przez Radę Gminy Rojewo nr XLI/262/2022 z dnia 7 lipca 2022 r. w sprawie wyboru metody ustalenia opłaty za gospodarowanie odpadami komunalnymi oraz wysokości takiej opłaty – zostały ustalone nowe stawki opłat za gospodarowanie odpadami komunalnymi. Od dnia 1 sierpnia 2022 r. wprowadzona została nowa stawka opłaty za gospodarowanie odpadami komunalnymi.
         Nowa stawka opłaty za gospodarowanie odpadami komunalnymi, zbieranymi i odbieranymi w sposób selektywny, wynosi 30,00 zł miesięcznie od jednej osoby zamieszkującej daną nieruchomość. W sytuacji stwierdzenia, że właściciel nieruchomości nie wypełnia obowiązku zbierania odpadów komunalnych w sposób selektywny, opłata będzie naliczana z zastosowaniem stawki podwyższonej, tj. 60,00 zł miesięcznie od jednej osoby zamieszkującej daną nieruchomość.
     Zgodnie z treścią w/w ustawy o utrzymaniu czystości i porządku w gminach, każdy właściciel nieruchomości, na której zamieszkują mieszkańcy, otrzyma zawiadomienie o wysokości opłaty za gospodarowanie odpadami komunalnymi wyliczonej jako iloczyn nowej stawki opłaty i danych podanych w dotychczasowej deklaracji.
         W związku ze zmianą stawki opłaty właściciele nieruchomości nie muszą składać nowych deklaracji.

 

Gmina Rojewo

Gmina Rojewo

  Przypominamy, że do dnia 30.06 br. każdy  właściciel lub zarządca budynku jest zobowiązany złożyć deklarację dotyczącą źródeł ciepła i spalania paliw. Deklaracje można składać osobiście w wersji papierowej do tut. Urzędu Gminy lub w formie elektronicznej  za pośrednictwem systemu CEEB.

TURNUSY REHABILITACUJNE DLA DZIECI ROLNIKÓW UPRAWNIONYCH DO ŚWIADCZEŃ KRUS

W okresie wakacji 2022 roku KRUS organizuje turnusy rehabilitacyjne dla dzieci rolników, których przynajmniej jedno z rodziców (prawnych opiekunów) podlega ubezpieczeniu społecznemu rolników z mocy ustawy. Jeżeli rolnik ubezpieczony jest na wniosek w pełnym zakresie - ubezpieczenie powinno trwać nieprzerwanie co najmniej rok. Z rehabilitacji będą mogły skorzystać  dzieci z chorobami układu oddechowego i układu ruchu, urodzone w latach 2007 — 2015 (7-15 lat).

Turnus rehabilitacyjny z wadami postawy i chorobami układu ruchu zostanie zorganizowany w Centrum Rehabilitacji Rolników KRUS w Jedlcu (w okresie od 1 1 do 31 lipca). Dzieci ze schorzeniami układu oddechowego będą rehabilitowane w Centrum Rehabilitacji Rolników KRUS w Świnoujściu (w okresie od 1 1 do 31 sierpnia). Rodzice nie ponoszą odpłatności za pobyt i transport dziecka.

Uczestnicy turnusów rehabilitacyjnych mają zapewnione całodzienne wyżywienie, całodobową opiekę lekarsko-pielęgniarską oraz indywidualny program rehabilitacyjny. Opiekę nad dziećmi sprawuje wykwalifikowana kadra pedagogiczna.

 

Kwalifikacja dzieci na rehabilitację leczniczą w ramach Centrów Rehabilitacji Rolników.

Podczas kwalifikowania dziecka do leczenia rehabilitacyjnego lekarz ocenia:

 1. Stan zdrowia dziecka.
 2. Przebieg choroby będącej wskazaniem do rehabilitacji leczniczej w ramach CRR.
 3. Zdolność dziecka do samoobsługi i samodzielnego przemieszczania się.

Wskazania do rehabilitacji leczniczej:

 1. Choroby narządu ruchu, m.in: stany po urazach, operacjach, nabyte wady postawy.
 2. Choroby górnych i dolnych dróg oddechowych, m.in: stany po operacjach, przewlekłe zapalenia, astma oskrzelowa.
 3. Dziecięce porażenie mózgowe z zachowaną zdolnością do samodzielnego poruszania się.

Gmina Rojewo

Przeciwwskazania do rehabilitacji leczniczej w ramach CRR:

 1. Stany po złamaniach kości kończyn z opóźnionym zrostem, stawem rzekomym, powikłane zapaleniem kości lub szpiku kostnego.
 2. Zaostrzenie choroby podstawowej wymagającej modyfikacji leczenia farmakologicznego czy zastosowania leczenia zabiegowego.
 3. Choroba zakaźna w fazie ostrej.
 4. Czynna choroba nowotworowa.
 5. Padaczka z częstymi napadami (co najmniej raz w miesiącu).
 6. Zaburzenia psychiczne uniemożliwiające lub bardzo znacznie utrudniające wzajemne kontakty i współżycie z otoczeniem. W szczególności nerwice z natręctwem i nerwice lękowe, stany depresyjne i psychozy, zaburzenia zachowania, niedorozwoje umysłowe, uzależnienie od środków psychoaktywnych, moczenie nocne.
 7. Niezdolność do samoobsługi.

Pierwszeństwo w skierowaniu na turnusy mają dzieci posiadające orzeczenie o niepełnosprawności (do wniosku należy dołączyć kopię orzeczenia o niepełnosprawności).

Podstawą skierowania dziecka jest wniosek o skierowanie na rehabilitację leczniczą stanowiący załącznik do Rozporządzenia Ministra Zdrowia i Rozwoju wsi z dnia 19 lipca 2013 r. w sprawie warunków i trybu kierowania przez Kasę Rolniczego Ubezpieczenia Społecznego na rehabilitację leczniczą oraz udzielania zamówień na świadczenia i usługi rehabilitacyjne (Dz.U. z 2013 r. poz. 860).

Wnioski można pobrać w Oddziale i Placówkach Terenowych KRUS oraz ze strony internetowej www.krus.gov.pl. Wnioski wypełnione przez lekarza podstawowej opieki zdrowotnej lub lekarza specjalistę w leczeniu, którego pozostaje dziecko wraz z wypełnionym załącznikiem nr 2 (informacja o stanie zdrowia dziecka i oświadczenie rodzica/opiekuna prawnego oraz załącznikiem nr 6 (informacje podawane w przypadku pozyskiwania danych osobowych od osoby, której dane dotyczą) należy złożyć w Oddziale lub Placówkach Terenowych KRUS do 27 maja 2022 r.

Szczegółowych informacji udzielają pracownicy ds. rehabilitacji w OR KRUS w Bydgoszczy tel. 52 3415261 wew. 110 lub 220.

Gmina Rojewo
Uprzejmie informujemy, że Urząd Gminy w Rojewie w dniu 02.05.2022 r. będzie nieczynny. Za utrudnienia przepraszamy.

Wyniki konkursów ekologicznych:

Konkurs: „Każdy z nas zyska na ochronie środowiska”
(kategoria klasy I-III)

I miejsce –Wojciech Najdek – kl. II Zespól Szkolno- Przedszkolny Rojewo
II miejsce –Daria Zielazna - kl. Ia Zespól Szkolno- Przedszkolny Rojewo
III miejsce- Nikodem Szumlas– Kl. II Zespól Szkolno- Przedszkolny Rojewo

Konkurs - Komiks pt.:”Moja ekologiczna przygoda”
(kategoria klasy IV-VII)

I miejsce - Jagoda Urbańska kl. VII Szkoła Podstawowa im. bł. ks. M. Skrzypczaka Rojewice
II miejsce – Paweł Kruk – kl.VI Szkoła Podstawowa im. bł. ks. M. Skrzypczaka Rojewice
III miejsce – Filip Bednarski - kl.V Szkoła Podstawowa im. bł. ks. M. Skrzypczaka Rojewice

Wyróżnienia:
1.    Elena Dombrowska – kl. VI -Szkoła Podstawowa im. bł. ks. M. Skrzypczaka Rojewice

Gratulujemy wszystkim zwycięzcom i wyróżnionym. Dziękujemy dzieciom oraz rodzicom za zaangażowanie.


 

Gmina Rojewo

Drodzy Mieszkańcy!

 Od 31 marca 2022 r. na terenie województwa kujawsko-pomorskiego przestaje obowiązywać zakaz utrzymywania drobiu na wolnym powietrzu. Poniżej treść rozporządzenia Wojewody Kujawko-Pomorskiego.

Informacja

      Pod numerem telefonu 22 444 02 55 ZUS uruchomił linię telefoniczną w języku ukraińskim 
i polskim w sprawie świadczeń rodzinnych dla obywateli Ukrainy, którzy przybyli do Polski po  23 lutego 2022 r. z powodu wojny.

      Specjalna infolinia będzie działać pod numerem 22 444 02 55 od poniedziałku do piątku  w godz. 
od 8.00 do 18.00, a obsługiwać ją będą m.in. uchodźcy z Ukrainy. Opłata za połączenie jest według stawek operatorów. Pytania dotyczące świadczeń rodzinnych dla obywateli Ukrainy można też przesyłać mailem na adres UA@zus.pl - informuje Krystyna Michałek, regionalny rzecznik prasowy ZUS województwa kujawsko-pomorskiego.

       ZUS na swojej stronie internetowej publikuje również informacje w języku ukraińskim m.in. 
gdzie i na jakich warunkach potrzebujący mogą uzyskać pomoc. Są tam także informacje 
o świadczeniach rodzinnych, e-usługach czy emeryturach i rentach. Dodatkowo na Platformie Usług Elektronicznych ZUS już wkrótce  zostanie udostępniona możliwość zakładania profilu PUE w języku ukraińskim –dodaje rzeczniczka. 

      Dzięki specustawie uchodźcy z Ukrainy będą mogli starać się o świadczenia 500+, Dobry start, Rodzinny Kapitał Opiekuńczy oraz o dofinansowanie do żłobka. Wnioski o świadczenia będzie można składać już niebawem wyłącznie elektronicznie przez Platformę Usług Elektronicznych ZUS. Konsultanci infolinii podpowiedzą m.in. jak wypełnić i wysłać wniosek oraz jak zarejestrować profil na Platformie Usług Elektronicznych (PUE) ZUS. 

     Osobom potrzebującym wsparcia przy złożeniu elektronicznego wniosku, pomogą pracownicy Zakładu Ubezpieczeń Społecznych. Już niebawem w placówkach ZUS będą także czekali tłumacze posługujący się językiem ukraińskim. Będą również dostępne materiały drukowane w tym języku.

      Z powodu wojny na Ukrainie już ponad dwa miliony obywateli tego państwa wjechało do Polski, szukając schronienia przed skutkami działań zbrojnych. Na przełomie lutego i marca ZUS przyjął pierwsze rodziny uchodźców z Ukrainy, które korzystają z bazy szkoleniowej Zakładu. Łącznie jest ich obecnie ponad 300 osób.  W związku z wydarzeniami w Ukrainie pracownicy ZUS organizują zbiórki najpotrzebniejszych rzeczy dla obywateli Ukrainy. Zebrane produkty trafiają do organizacji zajmujących się pomocą. 

Krystyna Michałek
regionalny rzecznik prasowy ZUS
w województwie kujawsko-pomorskim
 

Gmina Rojewo
Gmina Rojewo
Gmina Rojewo

Gmina Rojewo

Gmina Rojewo

 

Gmina Rojewo Gmina Rojewo

 

Gmina Rojewo
Gmina Rojewo

Kujawsko-Pomorski Ośrodek Doradztwa Rolniczego w Minikowie

zaprasza na szkolenie pn. „Zasady rozliczania podatku VAT w rolnictwie”,

które odbędzie się 16 lutego 2022 roku o godz. 10.00  na platformie ClickMeeting.

 

Program:

10.00-10.10 Rozpoczęcie szkolenia

10.10-11.40 Marta Knop-Kołodziej, Główny specjalista ds. podatków, KPODR w Minikowie

 • Podatek VAT ze szczególnym uwzględnieniem zagadnień w rolnictwie
 • Najważniejsze zmiany w ustawie o podatku od towarów i usług
 • Stawki VAT na towary rolnicze

11.40–12.00 Pytania i odpowiedzi z czatu: Marta Knop-Kołodziej – KPODR w Minikowie

Szkolenie poprowadzi Marta Knop-Kołodziej:

Główny specjalista ds. Podatków w KPODR, posiada wieloletnie doświadczenie w zakresie podatków

Link do rejestracji: https://kpodr.clickmeeting.com/zasady-rozliczania-podatku-vat-w-rolnictwie1/register


Osoba do kontaktu:

Marta Knop-Kołodziej

tel. 506 392 884

e-mail: marta.kolodziej@kpodr.pl