Gmina Rojewo informuje o przystąpieniu do realizacji projektu partnerskiego pn. „Dzienny Dom Pomocy "Bursztynowy Senior", nr: FEKP.08.24-IZ.00-0045/24 współfinansowanego z Programu Regionalnego: Fundusze Europejskie dla Kujaw i Pomorza na lata 2021-2027.

Partner wiodący w projekcie: Wojewódzki Związek Rolników, Kółek i Organizacji Rolniczych w Bydgoszczy

Uzasadnienie przyczyn przystąpienia do realizacji projektu:

Gmina Rojewo zadeklarowała wolę przystąpienia w charakterze Partnera do w/w projektu z uwagi na jego cel tj. poprawę dostępu do usług opiekuńczych świadczonych w społeczności lokalnej.

 

Na podstawie informacji z Wojewódzkiego Centrum Zarządzania Kryzysowego w Bydgoszczy informujemy, że prognozowane są burze - zagrożenie 2 stopnia.

 

Ostrzeżenie wydano na okres ważności od godz. 00:00 dnia 19.06.2024 r.
do godz. 06:00 dnia 19.06.2024 r. i dotyczy obszaru Powiatu Inowrocławskiego.

Na podstawie informacji z Wojewódzkiego Centrum Zarządzania Kryzysowego w Bydgoszczy informujemy, że prognozowane są burze - zagrożenie 1 stopnia.

 

Ostrzeżenie wydano na okres ważności od godz. 12:00 dnia 28.05.2024 r.
do godz. 23:00 dnia 28.05.2024 r. i dotyczy obszaru Powiatu Inowrocławskiego.

Kasa Rolniczego Ubezpieczenia Społecznego przypomina, że zbliża się termin złożenia zaświadczenia właściwego organu podatkowego lub oświadczenia o nieprzekroczeniu rocznej kwoty granicznej należnego podatku dochodowego za 2023 rok od przychodów z pozarolniczej działalności gospodarczej.

Zgodnie z przepisami art. 5a ustawy z dnia 20 grudnia 1990 r. o ubezpieczeniu społecznym rolników, rolnik lub domownik kontynuujący podleganie ubezpieczeniu społecznemu rolników przy równoczesnym prowadzeniu pozarolniczej działalności gospodarczej (współpracy przy prowadzeniu takiej działalności) ma obowiązek złożenia w Kasie do dnia 31 maja każdego roku podatkowego zaświadczenia właściwego urzędu skarbowego albo oświadczenia, że kwota należnego podatku dochodowego za poprzedni rok podatkowy od przychodów z pozarolniczej działalności gospodarczej nie przekroczyła rocznej kwoty granicznej. 

Wysokość rocznej kwoty granicznej za rok 2023 wynosi 4.088 zł.

Przekroczenie obowiązującej kwoty granicznej należnego podatku dochodowego za poprzedni rok podatkowy od przychodów z pozarolniczej działalności gospodarczej bądź niezłożenie ww. zaświadczenia/oświadczenia w terminie do 31 maja 2024 r. będzie skutkowało ustaniem ubezpieczenia społecznego rolników z dniem, do którego rolnik/domownik był zobowiązany złożyć takie zaświadczenie/oświadczenie w Kasie.

.

 Informacja przekazana za pośrednictwem OR KRUS w Bydgoszczy

CZK. 6335.1.75.2024

                        Bydgoszcz, dnia 07 maj  2024 r.

Ostrzeżenia meteorologiczne

 

Zjawisko: przymrozki

 

Stopień zagrożenia: 1

 

Obszar: Dotyczy powiatów: brodnicki, Grudziądz, grudziądzki, świecki, tucholski i wąbrzeski.

 

Ważność: od godz. 00:00 dnia 08.05.2024 do godz. 06:00 dnia 08.05.2024

 

Przebieg: Prognozowany jest spadek temperatury powietrza do około 0°C, przy gruncie od -3°C do -1°C.

 

Prawdopodobieństwo wystąpienia zjawiska: 80 %

 

Uwagi: brak.

 

Źródło informacji: IMGW-PIB Biuro Meteorologicznych Prognoz Morskich w Gdyni ostrzeżenie meteorologiczne zbiorczo nr 69.

 

 

 Roman Kalisz

                (dyżurny operacyjny sporządzający meldunek)

 

 

Uprzejmie informujemy, że w dniu 2 maja 2024 r. Urząd Gminy w Rojewie będziemy nieczynny. Za utrudnienia przepraszamy.
Gmina Rojewo
Gmina Rojewo
Gmina Rojewo

CZK. 6335.1.46.2024

                          Bydgoszcz, dnia 06 marzec  2024 r.

 

Ostrzeżenia meteorologiczne

 

Zjawisko: PRZYMROZKI/1

 

Stopień zagrożenia: 1

 

Obszar: powiaty: bydgoski, Bydgoszcz, chełmiński, nakielski, sępoleński, świecki i tucholski.

 

Ważność: od godz. 00:00 dnia 07.03.2024 do godz. 08:00 dnia 10.03.2024

 

Przebieg: Prognozowany jest spadek temperatury powietrza w nocy do około -5°C, przy gruncie do -8°C. Temperatura maksymalna w dzień około 6°C.

 

Prawdopodobieństwo wystąpienia zjawiska: 80 %

 

Uwagi: brak.

 

Źródło informacji: IMGW-PIB Biuro Meteorologicznych Prognoz Morskich w Gdyni ostrzeżenie meteorologiczne zbiorczo nr 40.

 

 

 

    Roman Kalisz

                (dyżurny operacyjny sporządzający meldunek)

 

 

Gmina Rojewo
Gmina Rojewo

CZK. 6335.1.26.2024

                          Bydgoszcz, dnia 25 stycznia 2024 r.

 

 

ODWOŁANIE

Ostrzeżenie meteorologiczne

 

Zjawisko: Silny wiatr

Stopień zagrożenia: 1

Obszar: dotyczy powiatów: lipnowski, Włocławek i włocławski.

 

Ważność: godz. 09:56 dnia 25.01.2024

 

Przebieg: Zjawisko zakończyło się

 

Prawdopodobieństwo wystąpienia zjawiska: Woj. kujawsko-pomorskie (3 powiaty), IMGW-PIB odwołał ostrzeżenie pierwszego stopnia o silnym wietrze

 

Uwagi: Brak.

 

Źródło informacji: IMGW-PIB Biuro Meteorologicznych Prognoz Morskich w Gdyni
ostrzeżenie meteorologiczne zbiorczo nr 24.

 

 

    Roman Kalisz

                (dyżurny operacyjny sporządzający meldunek)

 

 

CZK. 6335.1.27.2024

                          Bydgoszcz, dnia 25 stycznia 2024 r.

 

 

Ostrzeżenia meteorologiczne

 

 

Zjawisko: oblodzenie

 

Stopień zagrożenia: 1

 

Obszar: dotyczy powiatów: (14 powiatów) aleksandrowski, brodnicki, chełmiński, golubsko-dobrzyński, Grudziądz, grudziądzki, lipnowski, rypiński, świecki, Toruń, toruński, wąbrzeski, Włocławek i włocławski.

 

Ważność: od godz. 00:00 dnia 26.01.2024 do godz. 08:30 dnia 26.01.2024

 

Przebieg: Prognozuje się zamarzanie mokrej nawierzchni dróg i chodników po opadach deszczu, deszczu ze śniegiem i mokrego śniegu powodujące ich oblodzenie. Temperatura minimalna około

-2°C, temperatura minimalna przy gruncie około -3°C.

 

Prawdopodobieństwo wystąpienia zjawiska: 75 %

 

Uwagi: Brak.

 

Źródło informacji: IMGW-PIB Biuro Meteorologicznych Prognoz Morskich w Gdyni
ostrzeżenie meteorologiczne zbiorczo nr 25.

 

 

 

    Roman Kalisz

                (dyżurny operacyjny sporządzający meldunek)

 

 

CZK. 6335.1.25.2024

                          Bydgoszcz, dnia 24 stycznia 2024 r.

 

 

Ostrzeżenie meteorologiczne

 

 

Zjawisko: Silny wiatr

Stopień zagrożenia: 1

Obszar: dotyczy powiatów: lipnowski, Włocławek i włocławski.

 

Ważność: od godz. 07:00 dnia 25.01.2024 do godz. 14:00 dnia 25.01.2024

 

Przebieg: Prognozuje się wystąpienie silnego wiatru o średniej prędkości do 40 km/h, w porywach do 85

km/h, z południowego zachodu i zachodu. Lokalnie możliwe burze.

 

Prawdopodobieństwo wystąpienia zjawiska: 80 %

 

Uwagi: Brak.

 

 

Źródło informacji: IMGW-PIB Biuro Meteorologicznych Prognoz Morskich w Gdyni
ostrzeżenie meteorologiczne zbiorczo nr 23.

 

 

 

    Roman Kalisz

                (dyżurny operacyjny sporządzający meldunek)

 

 

Firma SBC Szkolenia Badania Consulting z Krakowa na zlecenie Gminnego Ośrodka Pomocy Społecznej w Rojewie realizuje badania społeczne, na rzecz opracowania Strategii Rozwiązywania Problemów Społecznych wraz z badaniami dla Gminy Rojewo na lata 2024-2030 i zaplanowania działań profilaktycznych. W związku z tym prosimy o uzupełnienie ANONIMOWEJ ANKIETY, która posłuży przygotowaniu istotnych dokumentów, służących rozwiązywaniu problemów z jakimi borykają się mieszkańcy naszej Gminy.
 

Poprzez przygotowany specjalny link, mogą Państwo wypełnienić anonimowo ankiety bezpiecznie w swoim domu. Ankietę można wypełnić za pośrednictwem telefonu komórkowego, komputera, czy innych urządzeń elektronicznych, które posiadają dostęp do Internetu.


Link do ankiety: https://mieszkancy-rojewo.webankieta.pl/