Gmina Rojewo

Ze względu na panującą na terenie kraju sytuację epidemiczną Wójt Gminy Rojewo uprzejmie informuje, że w najbliższym czasie nie będą odczytywane stany wodomierzy przez pracowników Urzędu Gminy.  

Mieszkańcy Jaszczółtowa i Liszkowa proszeni są o dokonanie samodzielnych odczytów wodomierzy i podanie ich stanów do 09.11.2020 r. 

Stan wodomierza można przekazać: 

−    SMS-em lub telefonicznie na numer 533 -980 – 690
−    mailowo na adres: ref.rolny@rojewo.pl
−    poprzez stronę internetową Gminy Rojewo -  http://www.rojewo.pl/, zakładka „Dla mieszkańca” - „Podaj stan licznika”
−    telefonicznie na numer 52 35 113 90, wew. 25

 

Można też przesłać zdjęcie licznika/ów MMS-em na podane nr telefonów lub na adres mailowy.  

Informacja powinna zawierać: imię i nazwisko odbiorcy, adres nieruchomości, stan wodomierza (w przypadku posiadania więcej niż jednego wodomierza konieczne będzie podanie ich numerów seryjnych).

 

INFORMACJA

Jednocześnie informujemy, że w przypadku braku informacji o rzeczywistym stanie wodomierza, bądź też braku możliwości odczytu, faktury będą wystawiane na podstawie średniej wielkości zużycia z ostatnich 6 miesięcy.  

.

Powiatowy Lekarz Weterynarii w Inowrocławiu przypomina o obowiązku szczepienia psów przeciwko wściekliźnie, o którym mowa w art. 56 ust. 2 ustawy z dnia 11 marca 2004 roku o ochronie zdrowia zwierząt oraz zwalczaniu chorób zakaźnych zwierząt ( Dz.U. z 2020 r. poz. 1421 tekst jednolity): 
„ Posiadacze psów są obowiązani zaszczepić psy przeciwko wściekliźnie w terminie 30 dni od dnia ukończenia przez psa 3 miesiąca życia, a następnie nie rzadziej niż co 12 miesięcy od dnia ostatniego szczepienia." 

 

1. Dokument do pobrania

Gmina Rojewo

Z uwagi na zaistniałą sytuację epidemiologiczną w trosce o bezpieczeństwo Mieszkańców, wszystkich interesantów oraz pracowników urzędu podjęto decyzję o wyłączeniu obsługi bezpośredniej w Urzędzie Gminy w Rojewie.

W związku z powyższym od dnia 12 października 2020 r. do odwołania
Urząd Gminy w Rojewie będzie zamknięty dla interesantów.

W Urzędzie Gminy przy wejściu można także tradycyjnie wypełnić wniosek i wrzucić go do urny, która otwierana jest dopiero na drugi dzień z uwagi na kwarantannę.

Przypominam także o możliwości kontaktu telefonicznego, mailowego oraz skorzystania z Elektronicznej Platformy Usług Administracji Publicznej (ePUAP).

WYKAZ TELEFONÓW SŁUŻBOWYCH
ORAZ ADRESÓW E-MAIL

Główny numer telefonu: 52 35 113 90

Główny adres e-mail: rojewo@rojewo.pl

 

Numer telefonu

Nr wew.

Adres e-mail

Opis

606 682 232

12

wojt@rojewo.pl

Wójt Gminy Rojewo

533 802 070

10

sekretarz@rojewo.pl

Sekretarz

533 322 528

28

skarbnik@rojewo.pl

Skarbnik Gminy

533 322 520

20

sekretariat@rojewo.pl

Sekretariat

533 322 517

15

usc@rojewo.pl

Kierownik USC

533 954 411

17

rada@rojewo.pl

Obsługa Rady Gminy

533 322 516

16

ref.komunalny@rojewo.pl

Kierownik Referatu Ochrony Środowiska

533 322 509

31

gospodarka.odpadami@rojewo.pl

Stanowisko ds. gospodarki odpadami komunalnymi

606 299 589

16

ref.budownictwa@rojewo.pl

Kierownik Referatu Budownictwa

533 322 518

533 322 519

18

ref.finansowy@rojewo.pl

Referat Finansowy

533 322 526

22

e.tulibacka@rojewo.pl

Kasa UG Rojewo

533 322 525

25

m.wijata@rojewo.pl

Kierownik Ref. Rolnego

533 980 690

25

ref.rolny@rojewo.pl

Referat Rolny

533 322 510

17

lesnictwo@rojewo.pl

Leśnik

533 322 502

533 322 503

29

szoik@rojewo.pl

SZOiK

523 547 920

533 322 524

21

gops@rojewo.pl

GOPS

 

   Wójt Gminy Rojewo informuje, że w związku z trwającą w dalszym ciągu pandemią COVID-19, zwrot podatku akcyzowego zawartego w cenie oleju napędowego wykorzystywanego do produkcji rolnej w II półroczu 2020 r. dokonany będzie wyłącznie za pośrednictwem bankowości internetowei (przelewem) - na wskazany we wniosku rachunek bankowy (nie będzie płatności gotówką). 

Gmina Rojewo

Gmina RojewoJuż niebawem bon turystyczny będzie dostępny na PUE ZUS

Trwają ostatnie przygotowania do wdrożenia Polskiego Bonu Turystycznego. Już niebawem ze wsparcia będą mogły skorzystać polskie rodziny, a także polska branża turystyczna, która ucierpiała w związku
z trudną sytuacją gospodarczą wywołaną epidemią Covid-19. Zakładowi Ubezpieczeń Społecznych przypadła rola utworzenia, dostosowania i utrzymania infrastruktury informatycznej do obsługi bonu.
Aby aktywować bon trzeba mieć profil na Platformie Usług Elektronicznych ZUS – informuje Krystyna Michałek, regionalny rzecznik prasowy ZUS województwa kujawsko-pomorskiego

Świadczenie w formie bonu turystycznego będzie przyznawane na dziecko, na które przysługuje świadczenie wychowawcze lub dodatek wychowawczy Rodzina 500+. Dotyczy to także dzieci, których rodzice pobierają świadczenie rodzinne za granicą i 500+ im się nie należy. Na każde dziecko przysługuje jeden bon w wysokości 500 zł. W przypadku dziecka z niepełnosprawnością przysługuje dodatkowy bon w wysokości 500 zł. Bonem będzie można płacić za usługi hotelarskie i imprezy turystyczne na terenie Polski. Będzie on ważny do
31 marca 2022 r. i nie podlega wymianie na gotówkę ani inne środki płatnicze.

Obsługa bonu będzie odbywać się wyłącznie na Platformie Usług Elektronicznych ZUS (PUE). - To ogromne wyzwanie dla Zakładu, ponieważ dostaliśmy bardzo mało czasu na wdrożenie rozbudowanej infrastruktury stojącej za Polskim Bonem Turystycznym. Nasze rozwiązania będą się opierać o Platformę Usług Elektronicznych, czyli nasz e-urząd, z którego korzysta już 4,5 mln Polaków - wskazuje prof. Gertruda Uścińska, prezes ZUS.

Prawo do bonu będzie ustalane przez Polską Organizację Turystyczną (POT) na podstawie danych
z Ministerstwa Rodziny, Pracy i Polityki Społecznej. POT będzie wyjaśniała sprawy związane z uprawnieniami do bonu oraz z uprawnieniami podmiotów turystycznych. Lista przedsiębiorców turystycznych oraz organizacji pożytku publicznego, za których usługi będzie można płacić w ten sposób zostanie opublikowana na stronie internetowej POT

Nie potrzeba wniosku

Co ważne nie trzeba składać żadnych wniosków o przyznanie bonu. Żeby z niego skorzystać, osoba uprawniona musi mieć profil na PUE ZUS. Osoby, które nie mają jeszcze swojego profilu, mogą go założyć
w każdej chwili m.in. przez bankowość elektroniczną, profil zaufany, czy tradycyjnie, podczas wizyty
w placówce ZUS - wyjaśnia Krystyna Michałek, regionalny rzecznik prasowy ZUS województwa kujawsko-pomorskiego

Na PUE powstaną osobne zakładki – jedna dla beneficjentów oraz druga dla podmiotów turystycznych.
Bon będzie można aktywować na PUE w dowolnym momencie (np. na kilka dni przed planowanymi wakacjami), po podaniu danych kontaktowych (adres e-mail i numer telefonu komórkowego). Osoby, które mają dziecko z niepełnosprawnością i będą chciały uzyskać dodatkowe świadczenie, będą mogły na PUE ZUS złożyć oświadczenie, które jest podstawą przyznania dodatkowych 500 zł.

Zainteresowane podmioty muszą się zarejestrować

Zainteresowani przystąpieniem do programu Polski Bon Turystyczny będą mogli za pośrednictwem PUE ZUS zarejestrować się na liście podmiotów turystycznych. Lista ta będzie udostępniana na stronach POT. Zainteresowani będą też mogli zarządzać uprawnieniami dla osób, które będą w ich imieniu przyjmować płatności bonem. Na PUE ZUS uzyskają też dostęp do swoich rozliczeń.

Jak płacić bonem

Płatności bonem będą realizowane poprzez SMS. Chcąc zapłacić za usługę turystyczną trzeba będzie pokazać specjalny numer bonu, a następnie jednorazowy kod autoryzacyjny otrzymany SMS.

Dodatkowo Zakład zapewni możliwość kontaktu ze specjalną infolinią, która będzie stanowić wsparcie dla osób korzystających z bonu i podmiotów turystycznych przez 24 godziny na dobę, 7 dni w tygodniu. Już teraz w placówkach ZUS wszyscy zainteresowani mogą liczyć na pomoc w założeniu konta na PUE ZUS.

Z bonu turystycznego nie można jeszcze korzystać. Przygotowania do wdrożenia bonu są już na ostatniej prostej. Zakończenie prac jest planowane na przełomie lipca i sierpnia br. – informuje Krystyna Michałek

 

 

 


Krystyna Michałek

Rzecznik Regionalny ZUS

Województwa Kujawsko-Pomorskiego

Odpady zebrane selektywnie odebrane zostaną z opóźnieniem z uwagi na awarię samochodu firmy odbierającej odpady. Prosimy o pozostawienie worków przed posesją.

Za utrudnienia przepraszamy.

18.06.2020 r.

 

miejsce kolonii: Biały Dunajec k/Zakopanego, termin: 11.07.2020 – 20.07.2020,
liczba proponowanych miejsc dla dzieci: 10


     Zapewniamy pełną organizację kolonii – transport autokarowy (miejsce zbiórki na terenie Gminy Rojewo), zakwaterowanie i wyżywienie, opiekę wykwalifikowanej kadry pedagogicznej, medycznej itd., ubezpieczenie NNW, bilety wstępu, środki higieniczne, dezynfekcyjne i ochrony osobistej dla dzieci.


Pobieramy jedynie 400,00 zł opłaty. Koszt kolonii dla jednej osoby wynosi 1150,00 zł brutto, z tego dofinansowanie Funduszu Składkowego Ubezpieczenia Społecznego Rolników wynosi 750,00 zł brutto. Różnica wynikająca z kosztów
wypoczynku i dofinansowania FSUSR, tj. 400,00 zł może być pokryta m.in.:
- ze środków finansowych będących w dyspozycji Ośrodków Pomocy Społecznej i Urzędów Gmin (na koloniach realizowany jest program promocji zdrowia i profilaktyki zdrowotnej)
-z opłat wnoszonych przez rodziców.


Nasze kolonie spełniają wszystkie wymagania sanitarne. Wdrożyliśmy zalecenia zawarte w „Wytycznych GIS, MZ i MEN dla organizatorów wypoczynku dzieci i młodzieży”, będziemy również na bieżąco dostosowywać nasze wyjazdy do aktualnej sytuacji epidemicznej i wytycznych odpowiednich służb.


Podkreślamy, że jako duży organizator kolonii, jesteśmy pod stałą kontrolą sanepidu, straży pożarnej, kuratoriów oświaty, Funduszu Składkowego itd. 100% naszych turnusów dla dzieci rolników jest kontrolowanych przez te służby.


WARUNKI, KTÓRE NALEŻY SPEŁNIĆ, ABY DZIECKO ROLNIKA MOGŁO SKORZYSTAĆ Z DOFINANSOWANIA:


1. data urodzenia dziecka – od 1 stycznia 2004 r. (wiek – do 16 lat)
2. jedno z rodziców (prawnych opiekunów) jest ubezpieczone w pełnym zakresie w KRUS
(Kasie Rolniczego Ubezpieczenia Społecznego - jednocześnie w zakresie emerytalno-rentowym oraz wypadkowym, chorobowym i macierzyńskim) lub pobiera rentę bądź emeryturę z KRUS.

Uwaga: ubezpieczenie w KRUS tylko w zakresie emerytalno–rentowym wyklucza z możliwości dofinansowania kolonii
Uwaga: rodzic/opiekun prawny musi być ubezpieczony w KRUS w trakcie trwania wakacji

3. dostarczenie przez Rodziców kompletu uzupełnionych i podpisanych dokumentów:
1. zaświadczenie z KRUS o podleganiu ubezpieczeniu, 2. Karta uczestnika (4 strony)

 

Dokumenty:

1. Informacja dla rodziców

2. Karta Kwalifikacyjna

3. Program Biały Dunajec

 

      Ochotnicza Straż Pożarna w Rojewie w tym szczególnie trudnym dla seniorów czasie, związanym z szerzeniem się epidemii koronawirusa, proponuje swoją pomoc w zakupie i dostarczeniu żywności, leków oraz środków czystości.

       Osoby starsze z terenu naszej gminy, które mają obawy związane z opuszczaniem swojego miejsca zamieszkania lub nie mają możliwości bezpiecznego zrobienia zakupów, proszone są o kontakt z koordynatorem akcji, panem Tomaszem Walczakiem, pod numerem telefonu 604 285 569.

Gmina Rojewo
        W imieniu Ośrodka Zdrowia w Zawiszynie i Rojewie uprzejmie informujemy, że od dnia 16.03.2020 r. w ośrodkach są obsługiwani WYŁĄCZNIE pacjenci w przypadkach nagłych i zagrażających życiu. Pozostalych pacjentów obowiązują konsultacje i leczenie telefoniczne. Numer pod którym należy kontaktować się z ośrodkiem: Rojewo - 523511363; Zawiszyn - 523512520 RECEPTY UZYSKUJEMY TELEFONICZNIE! Zadzwoń do swojego lekarza, jeśli potrzebujesz, by Ci przepisał leki. Po konsultacji lekarz wystawi Ci e-receptę. Kod e-recepty przyjdzie na wybrany mail lub jako SMS na wskazany numer telefonu. Możesz podać dowolny numer telefonu komórkowego. Więcej: https://pacjent.gov.pl/archiwum-aktualnosci/zostan-w-domu
 
   UWAGA! Pacjenci z podejrzeniem koronawirusa proszeni są o bezpośredni kontakt z Sanepidem: 523574657 lub 660713385. W przypadku nasilonych obiawów prosimy o kontakt bezpośrednio z oddziałem zakaźnym: 523255607.
 

 

Wójt Gminy Rojewo – tel. 606 682 232, wojt@rojewo.pl


Sekretariat Urzędu Gminy Rojewo52 351 13 90, rojewo@rojewo.pl


Sekretarz Gminy Rojewo, Referat Organizacyjny - tel. 606 171 035, sekretarz@rojewo.pl


Referat Planowania i Finansów - tel. 533 322 528, ref.finansowy@rojewo.pl


Referat Działalności Gospodarczej i Ochrony Środowiska - tel. 533 322 509, odpady@rojewo.pl


Referat Rolny Gospodarki Gruntami i Planowania Przestrzennego - tel. 533 322 525, rolny@rojewo.pl


Referat Inwestycji, Budownictwa i Zamówień Publicznych - tel. 606 299 589, ref.budowncitwa@rojewo.pl

Gmina Rojewo

      W trosce o bezpieczeństwo klientów i pracowników urzędu gminy i jednostek gminnych zwracam się z prośbą o ograniczenie do minimum liczby osób zaangażowanych w załatwianie spraw w tych instytucjach. Aby zminimalizować ryzyko ewentualnych zachorowań i rozprzestrzeniania się koronawirusa, zalecamy odwiedzanie placówek samodzielnie, bez osób towarzyszących, chyba że jest to konieczne do załatwienia określonej sprawy. Zachęcam do kontaktu telefonicznego i mailowego. Wszystkie dane kontaktowe dostępne są na stronie www.rojewo.pl

      Wszystkim mieszkańcom, w tym szczególnie osobom starszym, które są najbardziej narażone na ryzyko zachorowania, rekomenduję ograniczenie kontaktów w większych grupach ludzi. Jednocześnie zalecam przestrzeganie podstawowych zasad higieny rekomendowanych przez Ministerstwo Zdrowia.

         Zachęcam do bieżącego śledzenia oficjalnej strony internetowej gminy www.rojewo.pl, na której będą zamieszczane aktualne informacje związane z sytuacją w gminie.

        Liczę na Państwa zrozumienie oraz zapewniam, że na bieżąco monitoruję sytuację epidemiologiczną i w ramach posiadanych kompetencji podejmę wszelkie konieczne działania, aby zapewnić bezpieczeństwo mieszkańcom naszej gminy.

Rafał Żurowski

Wójt Gminy Rojewo