Podstawowe informacje o Gminie RojewoGmina Rojewo jest jedną z najmniejszych gmin województwa kujawsko-pomorskiego. Zamieszkuje tu 4737 osób. Dominującym działem gospodarki w gminie jest rolnictwo usytuowane w południowej części gminy gdzie występują czarne ziemie kujawskie. Północna część gminy to głównie lasy iglaste przyciągające grzybiarzy. Gmina Rojewo jest położona w centrum województwa blisko dużych ośrodków miejskich, jakimi są Bydgoszcz, Toruń, Inowrocław, co pozwala mieszkańcom korzystać z dorobku gospodarczego, kulturowego i bazy sportowo-rekreacyjnej tych miast. Mieszkańcy gminy często dojeżdżają do pracy, uczelni i obiektów kultury w sąsiadujących gminach i miastach.

 

Podstawowe informacje o Gminie RojewoPołożenie geograficzne, sieć szlaków komunikacyjnych, potencjał intelektualny mieszkańców, tereny uzbrojone z możliwością przyłączy do sieci infrastruktury technicznej sprzyja to inwestowaniu na terenie gminy. Władze gminy przygotowały 15 ha terenów pod inwestycje w miejscowości Jezuicka Struga z uchwalonym planem zagospodarowania przestrzennego. Tereny te są przeznaczone na cele usługowo-przemysłowo-handlowe i wyposażone w media wraz z dojazdem drogą asfaltową.

 

Podstawowe informacje o Gminie Rojewo

Na terenie gminy jest zarejestrowanych 204 podmiotów gospodarczych i około 600 gospodarstw rolnych. Głównymi zakładami przemysłowymi w gminie są biogazownia w Liszkowie, ubojnia drobiu i zakład utylizacyjny w Jezuickiej Strudze, piekarnia w Rojewie. W miejscowości Żelechlin zbudowano dwie elektrownie wiatrowe. W dziedzinie obsługi ruchu turystycznego w ostatnim czasie zbudowany został stylowy dwór biesiadny na 150 miejsc i oferujący 12 pokoi noclegowych. Władze gminy w roku 2011 zainwestowały około 2,5 mln zł w infrastrukturę drogową, kanalizacyjną i wodociągową. Inwestycje były współfinansowane z funduszy europejskich z Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Kujawsko-Pomorskiego i z Programu Rozwoju Obszarów Wiejskich oraz z Narodowego Programu Przebudowy Dróg Lokalnych.

Podstawowe informacje o Gminie RojewoGmina Rojewo szczyci się 5 zabytkami wpisanymi do rejestru zabytków województwa tj. drewniany kościół parafialny pw. Świętej Anny w Liszkowie z XVIII wieku wraz z cmentarzami, zespół kościoła parafialnego w Rojewie, założenie dworsko-parkowe w Dobiesławicach. Na terenie gminy istnieją również zabytki wpisane do ewidencji zabytków m.in. zespół dworski w Ściborzu i Wybranowie z XIX wieku, zespół byłego kościoła ewangelickiego w Rojewicach (obecnie kościół rzymsko-katolicki), budynki szkół w Rojewie, Ściborzu i Wybranowie.