Statut Gminy określa ustrój Gminy, zasady łączenia, podziału i znoszenia jednostek pomocniczych gminy, organizacje wewnętrzną oraz tryb pracy Rady Gminy i innych spraw związanych z funkcjonowaniem Rady Gminy.

Statut Gminy Rojewo: Plik do pobrania