Krajowy Rejestr Sądowy – nr KRS 0000304979

Główny Urząd Statystycznynr REGON 340457510

Urząd Skarbowy – nr NIP 556-26-59-391

Rok powstania 2008 r.

 

ZARZĄD STOWARZYSZENIE :

Przewodnicząca – Agnieszka Miszczyk

Z- ca przewodniczącej – Renata Stępniak

Skarbnik – Danuta Linczak

Sekretarz – Dorota Rucińska