Zapraszamy do strony odwiedzenia strony internetowej Gminnej Biblioteki Publicznej w Rojewie

Gminna Biblioteka Publiczna w Rojewie, jako samodzielna instytucja kultury rozpoczęła swoją działalność  1 stycznia 2008 roku. Gminna Biblioteka Publiczna w Rojewie działa na podstawie:
  • Ustawy z dnia 27 czerwca 1997 roku o bibliotece (Dz.U. Nr 85, poz 539 z póź. Zm.)
  • Ustawy z dnia 25 października 1991 roku o organizowaniu i prowadzeniu działalności kulturalnej (Dz. U. nr 13, poz. 123 z póź. zm.)
  • Ustawy z dnia 8 marca 1998 roku o samorządzie gminy.
  • Ustawy z dnia 26 listopada 1998 roku o finansach publicznych (Dz. U. nr 155, poz.1014 z póź. zm.).
  • Statutu zatwierdzonego przez Samorząd Gminy Rojewo, uchwałą Rady Gminy Nr XI/61/ 2007 z dnia 19 listopada 2007 roku.
Pełna nazwa Instytucji: Gminna Biblioteka Publiczna w Rojewie, adres siedziby Rojewo 105, 88-111 Rojewo. Swoją działalnością obejmuje teren gminy Rojewo. Gminna Biblioteka posiada 2 filie biblioteczne w: Rojewicach i w Jezuickiej Strudze.
Biblioteka jest samorządową instytucją kultury posiadająca osobowość prawną.
Gminna Biblioteka Publiczna
Rojewo 105
88-111 Rojewo
Tel. 52 35 11 237
Powierzchnia pomieszczeń bibliotecznych - 92 m2
Liczba miejsc dla czytelników - 16
Pracownicy biblioteki - 1 osoba z wykształceniem wyższym bibliotekarskim (pełnozatrudniona)
Godziny otwarcia biblioteki:
Poniedziałek
9:30 – 17:00
Wtorek
9:30 – 17:00
Środa
8:00 – 16:00
Czwartek
9:30 – 17:00
Piątek
9:30 - 17:00
Gminna Biblioteka Publiczna w Rojewie Filia w Rojewicach
Rojewice 28
Tel. 52 3512591
88-111 Rojewo
Powierzchnia pomieszczeń bibliotecznych - 57 m2
Liczba miejsc dla czytelników - 10
Pracownicy biblioteki - 1 osoba z wykształceniem wyższym bibliotekarskim
Godziny otwarcia biblioteki:
Środa
8:00 – 16:00
Czwartek
9:00 – 17:00
Piątek
9:00 - 17:00
Gminna Biblioteka Publiczna w Rojewie Filia w Jezuickiej Strudze
Jezuicka Struga 16
88-111 Rojewo
Powierzchnia pomieszczeń bibliotecznych    - 41 m2
Liczba miejsc dla czytelników - 8
Pracownicy biblioteki - 1 osoba z wykształceniem wyższym bibliotekarskim
Poniedziałek
9:00 – 17:00
Wtorek
9:00 – 17:00
Filie biblioteczne obsługiwane są przez jedną osobę.