Rozpoczęcie działalności 22.07.2015r.

KRS: 0000568047

NIP: 5562759879

Konto: Bank Spółdzielczy o. Rojewo

Nr konta : 06817010180042004220000010

Zarząd:

Prezes: Anna Świerczyńska

Wiceprezes: Krystyna Cicha

Skarbnik: Urszula Barczak