HistoriaW przeszłości terytorium współczesnej gminy należało do różnych jednostek administracyjnych. Kujawy znalazły się w granicach tworzącego się państwa polskiego już za czasów Mieszka I. Później w roku 1138 na mocy testamentu księcia Bolesława Krzywoustego przypadły wraz z Mazowszem jego synowi Bolesławowi Kędzierzawemu. Następnie od 1173 dzielnicą władał syn Kędzierzawego Leszek, po jego śmierci w 1186 władzę przejął stryj Kazimierz Sprawiedliwy. Później Kujawy i Mazowsze przypadały Konradowi Mazowieckiemu, a po nim w roku 1236 jego synowi Kazimierzowi, za rządów którego pojawił się pierwszy kasztelan inowrocławski. Gdy Kazimierz zmarł, jego synowie podzielili Kujawy na część brzeską i inowrocławską, ta znalazłszy się pod rządami Ziemomysła, ulega na początku XIV wieku dalszym podziałom. Od około 1314 roku syn Kazimierz został księciem gniewkowskim, zarządzane przez niego terytorium obejmowało kasztelanie gniewkowską i słońską. Rojewo z najbliższą okolicą znalazło się w kasztelanii gniewkowskiej. Obok urzędu kasztelana pojawili się inni urzędnicy ziemscy, jak wojewoda gniewkowski. Na przełomie lat 1363/1364 miejscowy książę Władysław Biały zostawił księstwo gniewkowskie królowi Kazimierzowi Wielkiemu. Z ramienia króla w Gniewkowie  pojawił się starosta Sędziwój z Szubina. Gdy około 1390 roku książę Władysław Opolczyk większość księstwa gniewkowskiego podporządkował Inowrocławiowi, przestało ono istnieć w sensie publiczno – prawnym. W latach 1413 – 1420 zanika pojęcie województwa gniewkowskiego.  W skład dawnego województwa inowrocławskiego wchodziły dwa powiaty, inowrocławski i bydgoski. W roku 1772 zostały zajęte przez wojska pruskie Fryderyka II. W okresie Księstwa Warszawskiego powiat inowrocławski  wszedł do departamentu bydgoskiego. W roku 1815 po upadku Księstwa powiat inowrocławski wraz z całym departamentem bydgoskim włączono do Wielkiego Księstwa Poznańskiego. Po odzyskaniu niepodległości powiat włączono do utworzonego w 1919 roku województwa  poznańskiego, po czym na mocy ustawy z roku 1938 przeniesiony został do województwa pomorskiego. Powiat inowrocławski, wchodzący w skład województwa pomorskiego, a od 1950 bydgoskiego zlikwidowano w 1976 r., po czym w 1999 roku przywrócono. Gmina Rojewo w obecnych granicach powstała wskutek reformy administracyjnej 1973 roku i należała do województwa bydgoskiego. Od roku 1999 Gmina Rojewo należy do województwa kujawsko-pomorskiego.