DANE OGÓLNE

  • Ogólna powierzchnia gminy: 12021 ha
  • Użytki rolne: 8975 ha
  • Grunty orne: 6779 ha
  • Lasy i grunty leśne: 2,179 ha
  • Średnia lesistość: 18%
  • Średnia krajowa lasów: 27%


GOSPODARSTWA INDYWIDUALNE

  • Ilość: 534
  • Ogólna powierzchnia: 7255 ha
  • Średnia wielkość: 13,5 ha
  • Sektor spółdzielczy: 665 ha

Gmina posiada 4 kościoły o wyznaniu rzymsko-katolickim w miejscowościach Rojewo, Liszkowo, Płonkowo i Rojewice.

LICZBA MIESZKAŃCÓW - stan na dzień 31 grudnia 2013 roku.

Liczba mieszkańców

Jaszczółtowo

108

Rojewo

600

Ściborze

514

Topola

256

Żelechlin

94

Bród Kamienny

14

Dąbrowa Mała

10

Glinki

52

Glinno Wielkie

136

Jarki

34

Jezuicka Struga

333

Jurancice

42

Liszkowice

186

Magdaleniec

12

Osieczek

66

Osiek Wielki

184

Stara Wieś

125

Rojewice

148

Zawiszyn

169

Budziaki

104

Liszkowo

462

Wybranowo

288

Dąbie

78

Dobiesławice

114

Leśnianki

59

Mierogoniewice

169

Płonkowo

190

Płonkówko

183

RAZEM

4730