Szanowni Państwo

Zapewnienie skutecznej ochrony (bezpieczeństwa) ludności gminy w sytuacji klęski żywiołowej wymaga zintegrowanego wysiłku wszystkich organów administracji publicznej oraz innych podmiotów społecznych i gospodarczych realizujących zadania w dziedzinie bezpieczeństwa i ochrony ludności w związku z powyższym zapraszam do odwiedzenia zakładek traktujących o zarządzaniu kryzysowym, problematyce obronnej, obrony cywilnej, powszechnej samoobrony ludności.

CHARAKTERYSTYKA GMINY ROJEWO

Gmina Rojewo jest położona w centrum województwa kujawsko-pomorskiego w powiecie inowrocławskim, w odległości 40 km od Bydgoszczy i 35 km od Torunia. Jest to część Kotliny Toruńskiej, płaskiego, monotonnego obszaru o małej różnicy wysokości względnej. Najwyższy punkt znajduje się w miejscowości Dąbrowa Mała (87,2 m n.p.m.) a najniższy w okolicach Jarek (68,8 m n.p.m.). Gmina położona jest w niewielkiej odległość od dróg krajowych nr 25, nr 15, nr 10 oraz budowanej autostrady A1. Przez gminę przebiega droga wojewódzka nr 245. 90 % dróg kołowych w gminie, to drogi o nawierzchni twardej i utwardzonej.

Ogólna charakterystyka

Gmina Rojewo sąsiaduje z gminami:

  • Inowrocław

  • Solec Kujawski

  • Gniewkowo

  • Złotniki Kujawskie

  • Nowa Wieś Wielka

  • Wielka Nieszawka.