Narodowy Fundusz Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej 

    Gmina Rojewo uzyskała dofinansowanie w formie dotacji z Narodowego Funduszu Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej na realizację przedsięwzięcia pn. „Usuwanie odpadów z folii rolniczych, siatki i sznurka do owijania balotów, opakowań po nawozach i typu Big Bag” o łącznej wartości 35 719,38 zł.

      W ramach realizacji zadania wyżej wymienione zebrane zostały od rolników w styczniu 2021 roku w Punkcie Selektywnej Zbiórki Odpadów Komunalnych w Rojewie. Unieszkodliwionych zostało 38,910 Mg odpadów, tj. 31,305 Mg folii rolniczej, 1,040 Mg siatki i sznurków do owijania balotów, 2,015 Mg opakowań po nawozach oraz 4,550 Mg opakowań typu Big Bag. W ramach Narodowego Funduszu Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej uzyskaliśmy dofinansowanie w kwocie 19 455, 00 zł.