Zdalna Szkoła

           Gmina Rojewo uzyskała dofinansowanie w ramach Programu Operacyjnego Polska Cyfrowa na lata 2014-2020 Osi priorytetowej nr I „Powszechny dostęp do szybkiego Internetu” działania 1.1: „Wyeliminowanie terytorialnych różnic w możliwości dostępu do szerokopasmowego Internetu o wysokich przepustowościach” dotycząca realizacji projektu grantowego pn. zdalna Szkoła- wsparcie Ogólnopolskiej Sieci edukacyjnej w systemie kształcenia zdalnego o wartości 59 994,00 zł.

           Dofinansowanie zostało przekazane na zakup sprzętu komputerowego. W ramach zadania zakupiono 33 sztuki laptopów: Notebook ThinkPad T450 oraz Notebook Folio1040. Pomocą objęte zostały Zespół Szkolno-Przedszkolny w Rojewie Szkoła Podstawowa w Rojewie, Zespół Szkolno-Przedszkolny w Rojewie Szkoła Podstawowa w Rojewie Filia w Liszkowie oraz Szkoła Podstawowa w Rojewicach. Dofinansowanie stanowiło 100% kosztów zakupu sprzętu.

Zdalna Szkoła