Zdalna Szkoła +

          Gmina Rojewo uzyskała dofinansowanie w ramach Programu Operacyjnego Polska Cyfrowa na lata 2014-2020 Osi priorytetowej nr I „Powszechny dostęp do szybkiego Internetu” działania 1.1: „Wyeliminowanie terytorialnych różnic w możliwości dostępu do szerokopasmowego Internetu o wysokich przepustowościach” dotycząca realizacji projektu grantowego pn. zdalna Szkoła+ w ramach Ogólnopolskiej Sieci Edukacyjnej o wartości 55 000,00 zł. Dofinansowanie zostało przekazane na zakup sprzętu komputerowego.

           W ramach zadania zakupiono 25 sztuk laptopów Dell E5470 i5 wraz z myszami optycznymi IBOX. Pomocą objęte zostały Zespół Szkolno-Przedszkolny w Rojewie Szkoła Podstawowa w Rojewie, Zespół Szkolno-Przedszkolny w Rojewie Szkoła Podstawowa w Rojewie Filia w Liszkowie oraz Szkoła Podstawowa w Rojewicach. Dofinansowanie stanowiło 100% kosztów zakupu sprzętu.