Budowa drogi Gminnej Nr 150206C Liszkowo - Topola     

 Zakończono realizację inwestycji obejmującej budowę drogi gminnej nr 150206C Liszkowo – Topola, o nawierzchni bitumicznej składającej się z warstwy wiążącej gr. 5 cm o raz warstwy ścieralnej gr. 4 cm na odcinku 2,064 km. Zakres inwestycji obejmuje wykonanie jezdni o szerokości 4,0 m, z wykonaniem  mijanek o długości 25 m i szerokości 5,0 m, oraz zjazdów o nawierzchni bitumicznej o gr. warstwy 5 cm i zjazdów o nawierzchni z kostki betonowej gr. 8 cm.

       W zakres opracowania wchodzi także wykonanie skrzyżowania z drogą gminną 150207C z poszerzeniem szerokości jezdni na skrzyżowaniu do 5,0 m, oraz wykonanie poboczy utwardzonych z kruszywa łamanego o szerokości 0,75 m. W ramach inwestycji wybudowano kanał technologiczny, na trasie kanału technologicznego wybudowano studnie kablowe SKR-2. Wykonawcą robót drogowych było Przedsiębiorstwo Robót Drogowych „INODROG” Sp. z o.o. w Inowrocławiu, koszt realizacji inwestycji 1.452.708,73 zł. Gmina Rojewo na realizacje inwestycji otrzymała dofinansowanie z Funduszu Dróg Samorządowych w kwocie 739.822,00 zł.