Zakup i nasadzenie drzew i krzewów na terenie Gminy Rojewo

    Gmina Rojewo uzyskała dofinansowanie z Wojewódzkiego Funduszu Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej w Toruniu na realizację zadania pn.: „Zakup i nasadzenie drzew i krzewów na terenie Gminy Rojewo” o wartości 3832,38 zł.

     Dotacja została przeznaczona na zakup materiału roślinnego wysadzonego na działkach  nr 124 w Jaszczółtowie, nr 111 w Glinnie Wielkim, nr 13 w Dobiesławicach oraz na działce nr 37/5 w Mierogoniewicach. W ramach zadania wysadzono 44 rośliny, tj. lipa szerokolistna, lipa drobnolistna, wierzba purpurowa, berberys pospolity, barwinek pospolity, jałowiec sabiński, kalina koralowa, leszczyna pospolita, żurawka bordowa. Na realizację projektu uzyskano 3044,34 zł, stanowiące 80% kosztów kwalifikowalnych.

Ochrona przyrody 2019