Zakup i nasadzenie drzew i krzewów na terenie Gminy Rojewo

 

   Gmina Rojewo uzyskała dofinansowanie z Wojewódzkiego Funduszu Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej w Toruniu na realizację zadania pn.: „Zakup i nasadzenie drzew i krzewów na terenie Gminy Rojewo” o wartości 12 500,00 zł.

   Dotacja została przeznaczona na zakup materiału roślinnego wysadzonego na działce nr 38/1 wzdłuż przebudowanej drogi gminnej w miejscowości Jarki. W ramach zadania wysadzono 90 roślin, tj. klon pospolity, brzozę brodawkowatą, głóg jednoszyjkowy, sosnę pospolitą oraz porzeczkę alpejską. Na realizację projektu uzyskano 10 000,00 zł, stanowiące 80% kosztów kwalifikowalnych.

 

Ochrona przyrody 2018