Gmina Rojewo uzyskała pożyczkę na realizację zadania pn. „Budowa przydomowych oczyszczalni ścieków na terenie Gminy Rojewo” w ramach Programu Priorytetowego EKOKLIMAT 2020 w kwocie 179 849,65. W wyniku realizacji przedsięwzięcia osiągnięto efekt rzeczowy w postaci 43 przydomowych oczyszczalni ścieków.

Budowa przydomowych oczyszczalni ścieków na terenie Gminy Rojewo