Zakup i nasadzenie drzew i krzewów na terenie Gminy Rojewo

            Gmina Rojewo uzyskała dofinansowanie z Wojewódzkiego Funduszu Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej w Toruniu na realizację zadania pn.: „Zakup i nasadzenie drzew i krzewów na terenie Gminy Rojewo” o wartości 12 500,88 zł.

      Dotacja została przeznaczona na zakup materiału roślinnego wysadzonego na terenie byłego składowiska odpadów komunalnych w Rojewie oraz wzdłuż drogi gminnej nr 150208C Dobiesławice- Płonkowo. W ramach zadania wysadzono 1231 roślin, tj. żywotnik zachodni, sosna pospolita, świerk pospolity, jarząb pospolity, lipa drobnolistna oraz ligustr zimozielony. Na realizację projektu uzyskano 10 000,00 zł, stanowiące 80% kosztów kwalifikowalnych.

Ochrona przyrody 2017