Fundusz Sprawiedliwości
Fundusz Sprawiedliwości

     Fundusz Sprawiedliwości  

 Gmina Rojewo uzyskała dofinansowanie z Funduszu Pomocy Pokrzywdzonym oraz Pomocy Postpenitencjarnej- Funduszu Sprawiedliwości w ramach Programu Priorytetowego pn. „Wsparcie i rozwój systemu instytucjonalnego pomocy osobom pokrzywdzonym przestępstwem i świadkom oraz realizacja przez jednostki sektora finansów publicznych zadań ustawowych związanych z ochroną interesów osób pokrzywdzonych przestępstwem i świadków oraz likwidacją skutków pokrzywdzenia przestępstwem” o wartości 12 850,00 zł.

     Dotacja została przekazana na nabycie wyposażenia i urządzeń ratownictwa, niezbędnych do udzielenia pomocy poszkodowanym bezpośrednio na miejscu popełnienia przestępstwa. W ramach zadania zakupiono: osłonę zabezpieczającą poszkodowanego, detektor wielo lub jednogazowy (min. Tlen, CO, LEL), przenośny zestaw oświetleniowy, latarkę akumulatorową oraz pilarkę do drewna. Pomocą objęto Ochotniczą Straż Pożarną w Rojewie oraz Ochotniczą Straż Pożarną w Rojewicach. Na realizację projektu uzyskano 12 721,50 zł.

Fundusz Sprawiedliwości
Fundusz Sprawiedliwości