Gmina Rojewo uzyskała dofinansowanie w ramach Instrumentu „Łącząc Europę” (CEF) dotyczącą realizacji projektu pn. WiFi4EU o wartości 67 537,50 zł. Dofinansowanie zostało przekazane na budowę punktów dostępowych zlokalizowanych wewnątrz budynków użyteczności publicznej oraz punktów dostępowych zlokalizowanych na zewnątrz w miejscach ogólnodostępnych, publicznych.

        W ramach zadania stworzono punkty HotSpot w lokalizacjach:  Ściborze- świetlica wiejska i obiekt sportowy; Liszkowo- budynek SP, budynek świetlicy wiejskiej łącznie z obszarem rekreacyjnym oraz boisko sportowe; Rojewo- budynek SP, hala sportowa i boisko sportowe; Rojewice- budynek SP oraz obiekt sportowy. Gmina Rojewo na realizację inwestycji otrzymała 15 000,00 EUR, które stanowiło 100 % kosztów kwalifikowalnych.