Zakup i nasadzenie drzew i krzewów na terenie Gminy Rojewo

 

    Gmina Rojewo uzyskała dofinansowanie z Wojewódzkiego Funduszu Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej w Toruniu na realizację zadania pn.: „Zakup i nasadzenie drzew i krzewów na terenie Gminy Rojewo” o wartości 3187,54 zł.

    Dotacja została przeznaczona na zakup materiału roślinnego wysadzonego na działkach nr 56 w Osieku Wielkim, nr 66 oraz 96 w Jezuickiej Strudze, nr 353/4 w Liszkowie, nr 52 w Liszkowicach oraz na działkach nr 70 i 141 w Dabiu.  W ramach zadania wysadzono 25 roślin, tj. lipa drobnolistna, dąb szypułkowy oraz świerk serbski. Na realizację projektu uzyskano 1418,77 zł, stanowiące 44,51 % kosztów kwalifikowalnych

Ochrona przyrody 2020