Wiosenne zabawy dla dzieci i ognisko integracyjne - 24.04.2015 r.