Gmina Rojewo informuje, że ruszył nabór wniosków w ramach  wsparcia dzieci z rodzin popegeerowskich więc, jeżeli jesteś zainteresowany otrzymaniem sprzętu komputerowego dla swojego dziecka (dotyczy również uczniów pełnoletnich), które spełnia wszystkie kryteria określone w oświadczeniu (Załącznik 7 lub 8) - tj.: zamieszkuje miejscowość lub gminę gdzie niegdyś funkcjonowało PGR, jest członkiem rodziny byłych pracowników PGR - wypełnij oświadczenie weź udział w konkursie „Wsparcie dzieci z rodzin popegeerowskich w rozwoju cyfrowym –Granty PPGR”. 

W ramach wsparcia dziecko może otrzymać laptop wraz z niezbędnym oprogramowaniem.

Zainteresowane i uprawnione osoby składają następujące dokumenty:
1. Klauzula informacyjna dot. przetwarzania danych osobowych
2. Załącznik 7  (wypełnia rodzic/opiekun prawny w przypadku osoby niepełnoletniej)
3. Załącznik 8 (wypełnia pełnoletni uczeń, którego dotyczy oświadczenie)
 

Termin składania dokumentów:
29.10.2021 r. do godz. 15:15 w sekretariacie urzędu gminy w Rojewie
Więcej informacji na stronie: https://www.gov.pl/web/cppc/wsparcie-ppgr

Informacje można uzyskać pod numerem telefonu: 533 522 513

1. Klazula informacyjna

2. Załącznik nr 7 - oświadczenie dla rodzicka

3. Załącznik nr 8 - oświadczenie dla pełnoletniego dziecka

 

Wyniki konkursu ekologicznego EKO-ZABAWKA:

W kategorii grupy przedszkolne i „zerówka”:

I miejsce – Stanisław Klawikowski -  (0 a SP Rojewo)

II miejsce – Patrycja Gliwińska- Akademia Przedszkolaka Rojewo

III miejsce – Maria Krawiec – „0” ZSP Rojewo, Filia Ściborze

 

W kategorii klas I- III:

I miejsce – Marcelina Rom – kl.III ZSP Rojewo

II miejsce – Martyna Wojtarowicz- kl. Ia ZSP Rojewo

III miejsce – Krzysztof Kawczyński – Kl. III, ZSP Rojewo, Filia Sciborze

 

W kategorii klas IV-VI:

I miejsce – Milena Tarasek – kl.IV SP Rojewice

II miejsce – Lena Krzewina – kl.IV ZSP Rojewo

 

W kategorii klas VII-VIII:

I miejsce – Julian Nowak – kl.VII SP Rojewice

II miejsce – Natalia Białek – kl.VII ZSP Rojewo, Filia Liszkowo

III miejsce – Emilia Procek – kl. VII a, ZSP Rojewo

 

Wyróżnienia:

  1. Marcelina Krzewina
  2. Krystian Zielazny
  3. Franciszek Klimko
  4. Oliwier Knop
  5. Jagoda Urbańska

Gratulujemy wszystkim zwycięzcom i wyróżnionym.. Dziękujemy dzieciom oraz rodzicom za zaangażowanie.

 

 

ROK 2021

Główny Punkt Informacyjny Funduszy Europejskich w Bydgoszczy zaprasza na Mobilny Punkt Informacyjny o Funduszach Europejskich.

Wydarzenie odbędzie się w dniu 09.09.2021 r. w godz. od 12:00 do 14:30.

Miejscem udostępnionym na powyższe spotkanie będzie biuro nr 17 w Urzędzie Gminy Rojewo, Rojewo 8, 88-111 Rojewo.

https://mojregion.eu/rpo/rlks/aktualnosci-rlks/mobilne-punkty-informacyjne-o-funduszach-europejskich-we-wrzesniu-2021-r/

Szanowni Państwo,

Gmina Rojewo rozpoczęła proces opracowywania Strategii Rozwoju Gminy na lata 2021-2027.

W związku z prowadzonymi pracami zachęcamy Państwa do wypełnienia ankiety, na podstawie której powstanie diagnoza stanu obecnego wraz z rekomendacjami do realizacji w najbliższych latach. Ankietę w wersji elektronicznej można wypełnić TUTAJ: https://wanir.edu.pl/ankieta-strategia-rozwoju-gminy-rojewo/.

Formularz będzie dostępny do 30 września 2021 roku.

Państwa udział będzie stanowił aktywny wkład w tworzenie nowego planu strategicznego w perspektywie do 2027 roku, a przekazane uwagi i sugestie stanowić będą odzwierciedlenie rzeczywistych potrzeb społeczno-gospodarczych oraz wizji rozwoju Gminy Rojewo na najbliższe lata.

Zachęcamy również do śledzenia postępów prac nad Strategią Rozwoju Gminy Rojewo na lata 2021-2027.

ROK 2021

ZBIÓRKA WIELKOGABARYTÓW !

 

            Informujemy, iż we wrześniu br. planowana jest zbiórka odpadów wielkogabarytowych, do których zaliczamy  m.in. stare meble, dywany, zabawki dużych rozmiarów. 
Potrzebę odbioru odpadów wielkogabarytowych należy zgłaszać do tut. Urzędu pod numerem telefonu: 533-322-509 lub (52) 3511390 wew. 17 do dnia 15 września br.

Odpady wielkogabarytowe będą odbierane systemem obwoźnym, po uprzednim zgłoszeniu.  Właściciele zgłoszonych posesji zostaną poinformowani telefonicznie o terminie odbioru odpadów.

Przypominamy:

Wiele spraw w urzędzie skarbowym można załatwić bez wychodzenia z domu za pośrednictwem strony podatki.gov.pl lub telefonicznie.

W sytuacjach, w których istnieje konieczność osobistej wizyty w urzędzie należy pamiętać, że jest ona możliwa po wcześniejszym umówieniu się i rezerwacji terminu i godziny.

Najprościej zrobić to przez internet za pomocą elektronicznego formularza, dostępnego na stronie podatki.gov.pl. Umożliwia to szybkie i komfortowe załatwienie spraw, bez konieczności stania w kolejkach i z zachowaniem środków ostrożności.

Nie potrzebujesz umawiać wizyty w urzędzie, aby zostawić dokument w urnie (bez potwierdzenia odbioru) lub otrzymać potwierdzenie na swojej kopii w punkcie podawczym. Jeżeli chcesz wyjaśnić wątpliwości dotyczące złożonego dokumentu - umów wizytę na podatki.gov.pl

Wizytę w urzędzie można również umówić telefonicznie:

- zadzwoń do Urzędu Skarbowego w Inowrocławiu pod numer 52 58 76 099.

ROK 2021
ROK 2021
ROK 2021

Ośrodek Zdrowia zachęca do szczepień jednodawkowym preparatem Johnson&Johnson. Dostępny już od 29 lipca 2021 r. Rejestracji można dokonać już dziś: tel. 52 351 25 20

ROK 2021
ROK 2021
ROK 2021
ROK 2021
Uprzejmie informujemy, iż w dniu 04.06.2021 r. (piątek) Urząd Gminy w Rojewie będzie zamknięty. Za utrudnienia przepraszamy.
ROK 2021
ROK 2021
ROK 2021
ROK 2021
ROK 2021

„Bezpiecznie, zdrowo, bezgotówkowo”

Zakład Ubezpieczeń Społecznych rozpoczął ogólnopolską kampanię informacyjno-edukacyjną „Bezpiecznie, zdrowo, bezgotówkowo”.

Celem jest promowanie wśród naszych świadczeniobiorców wiedzy na temat korzyści jakie, zwłaszcza w obecnej sytuacji związanej z COVID-19, niesie wykorzystanie bezgotówkowej formy pobierania świadczeń, a także możliwości wynikających z korzystania z rachunku bankowego.

 

Nasza kampania skierowana jest głównie do:

 

·        emerytów i rencistów,

·        osób, które w najbliższej przyszłości będą przechodziły na emeryturę/ rentę,

·        osób aktywnych zawodowo, które mimo posiadania konta, decydują się na gotówkową wypłatę świadczeń (np. zasiłków).

 

Przelew na konto to również gwarancja terminowego otrzymania pieniędzy. Jeśli ktoś z naszych klientów skarży się, że nie dostał emerytury na czas, to najczęściej jest efekt tego, że wysłany pocztą przekaz pocztowy został zbyt późno dostarczony do domu albo leży nieodebrany na poczcie. Jeszcze gorzej jest, gdy senior jest nieobecny w domu i emerytury nie ma kto odebrać. Zdarza się, że przekaz wraca do ZUS, a świadczeniobiorca jest bez pieniędzy. Przelew na konto wyklucza takie sytuacje.

 

Więcej informacji  można uzyskać:

·        na naszej stronie internetowej: www.zus.pl

·        pod nr tel.: 22 560 16 00

·        uczestnicząc w spotkaniu online bez wychodzenia z domu poprzez rezerwację  wizyty na stronie www.zus.pl/e-wizyta

·        podczas wizyty w naszej placówce ZUS.

    w Radziejowie, przy Samodzielnym Publicznym Zakładzie Opieki Zdrowotnej, ul. Szpitalna 3, powstało nowe Laboratorium Biologii Molekularnej i Diagnostyki Mikrobiologicznej BIOTECMED, wpisane na listę Laboratoriów COVID prowadzonej przez Ministerstwo Zdrowia.

Nasz zespół składa się z doświadczonych specjalistów: lekarzy, diagnostów laboratoryjnych, biotechnologów i analityków medycznych. Stosowana przez nas technika badawcza Real-Time PCR, to najczulsza ze wszystkich metod biologii molekularnej, używana w diagnostyce mikrobiologicznej.

Laboratorium BIOTECMED wyposażone jest w wysokiej klasy specjalistyczny sprzęt, w tym  ekstraktory LAB-AID 824s, które umożliwiają zautomatyzowaną, szybką i niezawodną izolację oraz otrzymanie wysokiej jakości RNA, pozwalające na znaczne skrócenie czasu wykonania analizy. Zastosowanie innowacyjnych systemów oraz wysoka wydajność sprzętu zapewnia nam możliwość przebadania do 500 próbek w ciągu doby.

Świadczymy usługi w zakresie wykonywania testów w kierunku wirusa SARS-CoV-2 zarówno dla pacjentów prywatnych jak również dla pacjentów ze skierowaniem z NFZ.

Wyniki udostępniane są na platformie EWP 3.0 oraz na e-laborat (dostęp dla pacjenta prywatnego) do 12 h w wybranym języku polskim, angielskim lub niemieckim.

    Informujemy, że w bieżącym okresie rozliczeniowym odczyty stanów wodomierzy będą dokonywane przez pracownika Urzędu Gminy na terenie posesji, na której znajduje się wodomierz.

     Uprzejmię informuje, iż urzkodzeniu uległa sieć wodociągowa w miejscowości Rojewo. Odpowiednie komórki w Urzędzie Gminy Rojewo pracują nad naprawą tego problemu - Wójt Gminy Rojewo

Rojewo, dn. 19 stycznia 2021 r.

 

Ruszyła rejestracja na szczepienia przeciw COVID-19 dla osób , które skończyły 80 lat. Od 22 stycznia 2021 r. zarejestrować się będą mogły również osoby powyżej 70. roku życia. Szczepienia dla osób powyżej 80 lat rozpoczną się 25 stycznia 2021r.

Zarejestrować można się:

1.   poprzez całodobową bezpłatną infolinię – pod nr 989;

2.   elektronicznie za pomocą e-Rejestracji dostępnej na stronie pacjent.gov.pl;

3.   bezpośrednio w punkcie szczepień.

 

Z mieszkańcami, który zdeklarowali gotowość do szczepienia poprzez wpisanie się na listę dostępną u sołtysa skontaktuje się bezpośrednio pracownik punktu szczepień poprzez kontakt telefoniczny na numer telefonu podany na liście.

 

Gmina Rojewo uruchomiła infolinię w sprawie szczepień i dowozu na szczepienia przeciw COVID-19 na terenie Gminy Rojewo:

tel. 533 980 690

w godz. 8:00 – 15:00

Trans­port jest prze­znaczony dla osób:

• posiadających aktualne orzeczenie o nie­peł­nospraw­no­ści w stop­niu znacz­nym o kodzie R lub N lub odpowied­nio I grupę z ww. schorzeniami;

• mających trud­no­ści z dostępem do punktu szczepień (np. osoby star­sze nie­mające moż­liwo­ści samodziel­nego dojazdu do punktu szczepień).