Rozwój Kompetencji Kluczowych w Gminie Rojewo

Pragniemy poinformować, iż  w Gminie Rojewo realizowany jest projekt pt.:

 

Rozwój kompetencji kluczowych w Gminie Rojewo

 

Projekt wdrażany jest w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Kujawsko-Pomorskiego Działanie 10.02.00 Kształcenie ogólne i zawodowe, Poddziałanie 10.02.02 Kształcenie ogólne, współfinansowany ze środków Unii Europejskiej w ramach Europejskiego Funduszu Społecznego.

Projekt realizowany będzie w przedziale czasowym od 01.09.2019 r. do 30.06.2021 r.

Celem projektu  jest nabycie przez 249 Uczniów (120 Kobiet) kompetencji kluczowych, wsparcie 43 Uczniów (15 Kobiet) ze specjalnymi potrzebami rozwojowymi i edukacyjnymi

(w tym 6 osób z niepełnosprawnościami).

W ramach projektu, w szkole doposażonych zostanie 7 pracowni do prowadzenia zajęć,

w tym 3 pracownie matematyczne i 4 pracownie, w których prowadzone są przedmioty przyrodnicze.

15 nauczycieli (15 Kobiet ) w okresie 01.09.2019 r. - 30.06.2021 r. podniesie kompetencje zawodowe w ramach realizowanego projektu.

 

 

Wartość projektu: 775 736,02 zł

Dofinansowanie projektu z UE: 659 375,61 zł